Aflevering 27, 5 juli 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft de zogeheten Fiscale vergroeningsbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Met de brief wil hij de Tweede Kamer informeren over de voortgang van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen op het terrein van vergroening.
Het kabinet reageert op de uitkomsten van het onderzoek ‘De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland’ van onderzoeksbureau SEO. Deze studie definieert en inventariseert de stand van zaken met betrekking tot de omvang en potentie van de kluseconomie in Nederland, de werkpraktijk en de gevolg...
Onze redactie heeft deze uitspraak niet samengevat of becommentarieerd, maar wil er wel graag op attenderen. De uitspraak is via de link (ECLI) te raadplegen. We hopen je met deze extra service van dienst te zijn.
Onze redactie heeft deze uitspraak niet samengevat of becommentarieerd, maar wil er wel graag op attenderen. De uitspraak is via de link (ECLI) te raadplegen. We hopen je met deze extra service van dienst te zijn.