Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 13, 1 april 2021

Op 11 februari 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën antwoord gegeven op Kamervragen over de nieuwe groepsregeling in de VPB, als eventuele vervanger van de huidige fiscale eenheid in die wet.
Minister Koolmees van SZW heeft de wijziging gepubliceerd van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in verband met het niet invoeren van de beperkte vermogenstoets.
Minister Schouten van LNV heeft de openstelling van de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten verlengd van 1 april 2021 naar 1 januari 2022.
Minister Van Ark heeft de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gepubliceerd.
Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de dilemma’s in de NOW. In totaal hebben bijna 140.000 werkgevers voor ruim 2,6 miljoen werknemers NOW-1 ontvangen, bij elkaar bijna € 8 miljard.
Het Ministerie van SZW heeft de accountantsverklaringen en de derdenverklaring voor de vaststelling van NOW-2 gepubliceerd.
Het Nederlands Fonds Podiumkunsten heeft de tweede aanvullende ondersteuning voor meerjarige instellingen gepubliceerd. De regeling voorziet in subsidie in verband met gederfde inkomsten als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan.
Eigenaren van opengestelde (publiekstoegankelijke) rijksmonumenten kunnen een Opengestelde Monumenten-Lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). De lening is bedoeld voor eigenaren van één of meerdere publiekstoegankelijke rijksmonumenten die door de coronamaatregelen inkomstendervin...
De reguliere evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsbeëindiging en bedrijfsopvolging is gestart. De evaluatie wordt met de kabinetsreactie in het derde kwartaal van 2021 naar de Tweede Kamer gezonden.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering en het gebruik van de noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is sinds de invoering halverwege 2020 al meer dan 210.000 keer aangevraagd door ondernemers. Dat meldt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken in een voortgangsreportage aan de Tweede Kamer.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het rapport van de Commissie-Draagkracht aan de Tweede Kamer gestuurd.

1057. NTFR 2021/1057 - Inzage registratie FSV

Geschreven door mr. J.D. Schouten
De staatssecretarissen van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst, alsmede Toeslagen en Douane) informeren in deze brief de Tweede Kamer over de communicatie met de burgers die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd staan.
Op 11 maart 2021 verscheen op de website van de Belastingdienst een bericht over een standpuntwijziging ten aanzien van het gericht vrijstellen van een internetabonnement onder de werkkostenregeling.
Op 18 maart 2021 heeft de Belastingdienst een bericht over bijtelling voor privégebruik in situaties waarin een werknemer meer dan één auto van de zaak heeft op de website geplaatst.
Het kabinet wil een aantal knelpunten bij kleine pensioenen wegnemen. Het wetsvoorstel waarin deze wijzigingen zijn opgenomen is in internetconsultatie gegaan.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij meldt dat de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen IB over het belastingjaar 2020 worden aangewezen als massaal bezwaar.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft zijn besluit gepubliceerd op een WOB-verzoek over de status van buitenlandse beleggingsinstellingen. Gevraagd is om documenten die betrekking hebben op het beleid inzake goedkeuring en handhaving van het regime van fiscale bele...
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het eerste deelbesluit op een WOB-verzoek over dividendstripping gepubliceerd. De gevraagde informatie wordt deels openbaar gemaakt.
Op 25 maart 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden per 1 januari 2024 (de Additionele Bronbelasting).
Danske Bank heeft haar hoofdkantoor in Denemarken. Zij verricht haar activiteiten in Zweden via een Zweeds filiaal (Sverige Filial). Het hoofdkantoor van Danske Bank maakt deel uit van een Deense btw-fiscale eenheid.
P is een in Litouwen gevestigde vennootschap die tankpassen ter beschikking stelde aan Litouwse transportbedrijven, waarmee zij brandstof konden tanken bij bepaalde tankstations in Polen.
Belanghebbende heeft bij de aanschaf in 2006 van tien percelen grond op een vakantiepark, de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet in aftrek gebracht, ondanks zijn voornemen de percelen belast te gebruiken.
Belanghebbende is ondernemer voor de omzetbelasting. Zijn ondernemersactiviteiten bestaan uit het verzorgen van entertainment en het samenstellen van entertainmentprogramma’s. Hij verricht zonder vastgelegde overeenkomst diensten aan een kerk.
Dit besluit wijzigt het besluit van 19 augustus 2019 (NTFR 2019/2978). De wijziging betreft een verduidelijking van het besluit waarbij het standpunt in onderdeel 6 ook geldt als meerdere reisagentschappen bemiddelen bij de totstandkoming van dezelfde reisovereenkomst tussen een reisbureau en de rei...
Belanghebbende is een woningcorporatie en was in 2014 eigenaar van 680 percelen in de (voormalige) gemeente Loppersum. De heffingsambtenaar heeft aan belanghebbende voor 2014 aanslagen in de rioolheffing opgelegd.
De inspecteur heeft de AOW-uitkering van belanghebbende aanvankelijk niet in de heffing inkomstenbelasting voor 2009 en 2010 betrokken. Voor het eerst in hoger beroep heeft de inspecteur deze uitkering alsnog opgevoerd als element van de (navorderings)aanslagen voor die jaren.
De inspecteur heeft hoger beroep aangetekend tegen de beslissing van de rechtbank om een immateriëleschadevergoeding aan de belanghebbende toe te kennen wegens overschrijding van de redelijke termijn.
administratieverplichting, détournement de pouvoir, informatieverplichting
fairplaybeginsel, kwalitatieve voorwaarde, kwantitatieve voorwaarde, op de zaak betrekking hebbende stukken, vertrouwensbeginsel
misbruik van bevoegdheid, no cure, no pay, proceskostenvergoeding, recht van beroep
Europese digitale platforms worden vanaf 1 januari 2023 verplicht de inkomsten die bedrijven of individuen van binnen en buiten de EU met de verkoop van producten en diensten op hun digitale marktplaatsen halen aan de belastingdienst door te geven.
debiteurenrisico, investeringsrisico, opdrachtgever, zelfstandig beroep
(verkapte) winstuitdeling, rentebate
bron, matiging, opzet, vereiste aangifte, willekeur
omkering bewijslast, redelijke schatting, wederrechtelijk verkregen voordeel, witwassen
overschrijding vrije ruimte, tijdelijk verblijf, zakelijk element
financiële omstandigheden, onafhankelijke derde, verhaalsmogelijkheden
Belanghebbende bewijst niet dat vorderingen onvolwaardig waren geworden (art. 81.1 Wet RO)Belanghebbende bewijst niet dat vorderingen onvolwaardig waren geworden (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak26-03-2021Datum publicatie01-04-2021PublicatieNTFR 2021/1094, aflevering 13, 2021ECLIEC...
belastingverminderende factoren, CO2-uitstoot, hoorplicht, IM SV, immateriëleschadevergoeding, unierecht, verschillen in heffingsmodaliteiten, voldoening op aangifte
levensduur, technische veroudering
eenheidsprijs, koop-/aannemingsovereenkomst
WOZ-waarde aannemelijk gemaakt met behulp van de referentieobjectenWOZ-waarde aannemelijk gemaakt met behulp van de referentieobjectenInstantieGerechtshof Arnhem-LeeuwardenDatum uitspraak16-03-2021Datum publicatie01-04-2021PublicatieNTFR 2021/1108, aflevering 13, 2021ECLIECLI_NL_GHARL_2021_2547Zaakn...
In de vastgestelde WOZ-waarde is rekening gehouden met de ligging van de woningIn de vastgestelde WOZ-waarde is rekening gehouden met de ligging van de woningInstantieGerechtshof Arnhem-LeeuwardenDatum uitspraak16-03-2021Datum publicatie01-04-2021PublicatieNTFR 2021/1109, aflevering 13, 2021ECLIECLI...
Terechte informatiebeschikking omdat belanghebbende niet aan inlichtingenverplichting heeft voldaan (art. 81.1 Wet RO)Terechte informatiebeschikking omdat belanghebbende niet aan inlichtingenverplichting heeft voldaan (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak26-03-2021Datum publicatie01-04...
Hof kent voor taxatie voormalig klooster een hogere vergoeding toe dan volgt uit richtlijn van belastingkamers gerechtshoven voor woningtaxatie (art. 81.1 Wet RO)Hof kent voor taxatie voormalig klooster een hogere vergoeding toe dan volgt uit richtlijn van belastingkamers gerechtshoven voor woningta...
dwaling, herziening, keuzeherziening, onherroepelijk, rechtszekerheid
bijstandverlener, ernstige bezwaren, goede procesorde
bijstandverlener, ernstige bezwaren, goede procesorde
bewijslast, opzet, passend en geboden, redelijke schatting, vergrijpboete