Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 16, 22 april 2021

Het gesloten stelsel van rechtsbescherming belemmert een praktische rechtsbescherming, aangezien het tot gevolg heeft dat tegen veel besluiten geen rechtsgang bij de belastingkamers openstaat, en zuiver fiscale geschillen bij de burgerlijke kamer van de Hoge Raad of de Afdeling bestuursrechtspraak v...
Gesubsidieerde abortusklinieken kunnen een meerkostenvergoeding en een continuïteitsbijdrage aanvragen. De tegemoetkoming is voor extra en onvoorziene kosten die zijn gemaakt als gevolg van (de maatregelen ter bestrijding van) de verspreiding van COVID-19, omdat hier geen andere vergoeding of (extra...
Het Fonds Podiumkunsten heeft het beschikbare budget verruimd voor de Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de COVID-19-crisis (Balkonscènes).
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft de aanpassingen gepubliceerd voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de periode januari, februari en maart van 2021.
Dit besluit wijzigt het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. De wijziging betreft een uitbreiding van de goedkeuring om tijdelijk geen btw te heffen over de levering van bepaalde zelftestkits en de levering en het testen met bepaalde COVID-19-testkits.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de omvang van het pakket Belastingplan en het feit dat het kabinet ieder najaar een (te) omvangrijk fiscaal wetgevingspakket bij het parlement indient.
500-kilometergrens, afbakeningsregels, keuzevermogen, verplicht privévermogen
eigen woning, ter beschikking stellen aan derden, uitzending, verzuimboete
afdwingbare rechten, tegenbewijsregeling, Zwitserland
eigenwoningregeling, gelijkheidsbeginsel, gezamenlijke eigen woning, grotendeels, inkomen uit sparen en beleggen
massaal bezwaar, sparen en beleggen, vermogensrendementsheffing
X bv ontvangt in 1997 een schadevergoeding in verband met een onteigening. Ter zake van de daarmee behaalde boekwinst vormt X bv een herinvesteringsreserve. De termijn waarbinnen de herinvesteringsreserve moet worden benut, eindigt (na verlening) ultimo 2003.
De belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen is in internetconsultatie geweest tot 2 april 2021. Op grond van de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) dient per 1 januari 2022 de belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen te worden geïmplementeerd.
direct opeisbaar, kwijtschelding, onzakelijk, opschortende voorwaarde, schenking, vaste looptijd
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft Kamervragen van de leden Lodders en Koerhuis beantwoord. Directe aanleiding voor de Kamervragen is een bericht van RTL Nieuws met de titel ‘Linda’s zoon (13) is over een paar maanden wees: “Ik wil hem goed achterlaten”’.
Belanghebbende heeft aandelen verworven in Holding bv. Daarin worden opslagbedrijven geëxploiteerd. Behalve het ter beschikking stellen van opslagruimtes omvat de bedrijfsvoering onder meer de advisering en begeleiding van klanten, het assisteren bij opslag, de verkoop van materialen, het afsluiten ...
Staatssecretaris Vijlbrief beantwoordt vragen over een 9%-tarief voor digitale culturele evenementen. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van het commentaar van Wolf in NTFR 2021/691 op de antwoorden op eerder gestelde vragen over de keuze voor het 21%-tarief over digitale uitzendingen van cult...
De Wet implementatie richtlijnen elektronische handel is in het Staatsblad gepubliceerd.
In een nieuwsbericht op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl ) staat dat de levering van een los dockingstation voor een elektronische handloep belast is met 21% btw.
In een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) staat dat ondernemers zich vanaf nu kunnen registreren voor het nieuwe éénloketsysteem dat vanaf 1 juli wordt ingevoerd in het kader van de nieuwe EU-regeling btw e-commerce.
De overgangsregeling voor de postcoderoosregeling kan niet worden toegepast voor nieuwe leden die toetreden. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst gaat wel uitzoeken of aanvullend overgangsrecht kan worden opgesteld en in komend belastingplanpakket kan worden meeg...
derdengelden, informatieverplichting, verschoningsrecht
Het gaat in dit geval om het beroep in cassatie van belanghebbende tegen Hof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2020 (nrs. 18/00923 t/m 18/00935, niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) en het daarmee samenhangende beroep in cassatie van de erven, eveneens belanghebbenden, tegen de uitspraak van hetzelfde ho...
navorderingstermijn, rauwelijks, redelijke termijn, zorgvuldigheidsbeginsel
duurzaam gescheiden leven, eigen woning, fiscaal partners, formele grieven, pga
Verkoopopbrengst inventaris klooster belast als row (art. 81.1 Wet RO)Verkoopopbrengst inventaris klooster belast als row (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak16-04-2021Datum publicatie22-04-2021PublicatieNTFR 2021/1364, aflevering 16, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_597Zaaknummer20/01307Belas...
doelgroepverklaring, eenmanszaak, LKV, oudere werknemer, premiekortingsregeling, VOF
gedifferentieerd premiepercentage, koopovereenkomst, overgang van onderneming, werkhervattingskas, whk
bewijslast, danceparty, entreegelden, garderobegelden, mini-muziekfestival
bewijsproblemen, herkomstbescheiden, Mededeling 61, ontbreken ladingboek
bewijsvermoeden, buitenlands kenteken, feitelijke beschikkingsmacht, houderschap, inconsistenties, reparatiebonnen, tegenbewijs, verdeling bewijslast, verklaring partner, verzuimboete van € 5.
app, bebording, kenbaarheid, parkeerterrein met belijnde parkeervakken, parkeerzone, tijdelijke versperring
doen of laten staan van een voertuig, foto's scanauto, instappen passagier, scanfoto's, verklaring
hinder afvalcontainer, tuinhuis, verkeershinder
bewijsvermoeden van ontvangst, termijnoverschrijding
hoorzitting, uitnodiging, verzending
bewijslastverdeling, boekenonderzoek, omkering bewijslast, redelijke schatting, vermogensetikettering, zienswijze