Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 18, 6 mei 2021

Op 31 maart 2021 presenteerde de Amerikaanse president Biden zijn ‘American Jobs Plan’, een ambitieus voorstel voor grootschalige publieke investeringen in onder andere infrastructuur, schone energie en de zorgeconomie.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft Kamervragen beantwoord over de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft vier sets Kamervragen beantwoord over steunmaatregelen voor de bruine vloot en over het uitblijven van branchespecifieke coronasteun voor de bruine vloot.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021 aan de Eerste Kamer gestuurd. In deze brief gaat hij in op een aantal afgedane en lopende fiscale moties en toezeggingen op het gebied van de fiscaliteit en de Belastingdien...
De beide staatssecretarissen van Financiën hebben de Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021 aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief gaan zij in op moties en toezeggingen op het gebied van de fiscaliteit en de Belastingdienst.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over:
De staatssecretarissen van Financiën hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) bij de Belastingdienst.
pensioen-bv, revisierente, vertrouwensbeginsel, voor verwezenlijking vatbaar
Belanghebbende werkte in 2007 aan boord van een Rijnvaartschip van een Nederlandse exploitant, maar stond op de loonlijst van een Luxemburgse vennootschap die – naar thans blijkt ten onrechte – in Luxemburg premies voor hem heeft afgedragen voor een aantal sociale verzekeringen.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft via een beslissing op een WOB-verzoek om informatie over de ‘familiebank’ en het bepalen van de zakelijke rente e-mailverkeer hierover en een interne (concept)instructie voor de Belastingdienst openbaar gemaakt.
De wijziging in de bijtelling bij meer dan één auto van de zaak gaat pas in per 2022. In 2021 kan de werkgever nog rekening houden met de auto(’s) met de hoogste cataloguswaarde. Per 1 januari 2022 wordt dat de auto(’s) met de hoogste bijtelling.
Via een besluit op een WOB-verzoek is opnieuw informatie openbaar gemaakt over box 3. Het gaat het om informatie die te maken heeft met de aanpassing van de vermogensrendementsheffing over de periode 9 juni 2019 tot en met 1 september 2020.
remittance-bepaling, vertrouwensbeginsel, Weens verdragenverdrag, woonplaats, Zwitserland
Belanghebbende is beheerder van een particulier douane-entrepot van waaruit eind 2012 een partij nikkel van een derde is gestolen. Omdat de partij nikkel hierdoor aan een douaneregime is onttrokken, is van belanghebbende wegens invoer van de partij nikkel bij utb van 1 mei 2013 btw geheven.
In verband met de ontvlechting van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane zijn de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 (Uitv.reg. Bd 2003), de Algemene douaneregeling en enkele andere ministeriële regelingen aangepast en in lijn gebracht met de organisatiestructuur per 1 januari 2021.
De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane beantwoordt vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) inzake de hulp aan gedupeerde ouders met private schulden door de fiscus.
Op 11 juni 2014 heeft Hongarije de Wet op de advertentiebelasting vastgesteld. De maatregel is van toepassing op marktdeelnemers die advertenties verspreiden, zoals organen van de gedrukte media, audiovisuele media of aanplakkers, met uitzondering van adverteerders.
coherentie, progressief tarief, referentiestelsel, selectiviteit
fbi, fonds voor gemene rekening, Köln-Aktienfonds Deka, participatiebewijzen, Schotland, trust
Het kabinet steunt diverse initiatieven om belasting te heffen in een digitaliserende economie. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie over een Europese digitale dienstenbelasting.
Op 29 april 2021 beantwoordde de staatssecretaris Kamervragen van het lid Idsinga (VVD), ingezonden op 15 april 2021, over het bericht ‘Janet Yellen calls for global minimum corporate tax’ in Financial Times (5 april 2021).
Op 29 april 2021 beantwoordde de staatssecretaris Kamervragen van de leden Van Dijk en Alkaya (beiden SP), ingezonden op 8 april 2021, over één mondiaal minimumtarief voor winstbelasting.
ambtshalve aanslag, bewijslast, studiekosten, verzoek om ambtshalve vermindering, verzuimboete
pensioen-bv, vertrouwensbeginsel, voor verwezenlijking vatbaar
Afzien van vergoedingen niet aannemelijk gemaakt; geen giftenaftrek (n-o)Afzien van vergoedingen niet aannemelijk gemaakt; geen giftenaftrek (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak30-04-2021Datum publicatie06-05-2021PublicatieNTFR 2021/1497, aflevering 18, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_678Zaaknummer20/0442...
acteur, acteursovereenkomst, actrice, dienstbetrekking, vertrouwensbeginsel
acteur, actrice, dienstbetrekking, vertrouwensbeginsel
anbi, bankafschriften, fraude, giftenaftrek, kwitantie, schriftelijk bewijs
faillissement, omkering en verzwaring bewijslast, rechtzekerheidsbeginsel, renteopbrengst, vereiste aangifte, vertrouwensbeginsel, zakelijkheid
gebruik, ontwerp, oorspronkelijke functie, overdrachtsbelasting, souterrain, toekomstig gebruik, woning
aanspraken, collectieve aanvullende pensioenregelingen, intracommunautaire verwerving, vermogensbeheerdiensten, verplichte pensioenregeling
NEDC, rechtszekerheidsbeginsel, referentieauto, restantvoorraadregeling, taxatierapport, typegoedkeuring, verhuurverleden, vertrouwensbeginsel, WLTP
gedateerde voorzieningen, vergelijkingsobjecten
vergelijkingsobjecten, verweerschrift bestuursorgaan
Redelijkheid percentage belastingrente kan niet door de rechter worden getoetst (n-o)Redelijkheid percentage belastingrente kan niet door de rechter worden getoetst (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak30-04-2021Datum publicatie06-05-2021PublicatieNTFR 2021/1514, aflevering 18, 2021ECLIECLI_NL_HR_2...
beroep op betalingsonmacht griffierecht, bobog, griffierecht, ontvankelijkheid, vrijstelling
bewijslastverdeling, matiging boete, omkering en verzwaring bewijslast, vereiste aangifte
betalingsachterstand, dwangbevel, niet-ontvankelijk, terinzagelegging, termijnoverschrijding
beroepsmatige rechtsbijstand, wegingsfactor
beroepsmatige rechtsbijstand, wegingsfactor
betalingsachterstand, bewijslast, coulance, onverwijld melden, tijdige en regelmatige melding, UBO