Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 19, 13 mei 2021

1528. NTFR 2021/1528 - Tussen droom en daad

Geschreven door drs. H.J. Bresser
‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’. Dit citaat uit het gedicht ‘Het Huwelijk’ van Willem Elsschot, geschreven in 1910, is naar mijn mening nog steeds actueel.
Ouders die gebruikmaken van kinderopvang zonder overheidsfinanciering en de kosten van kinderopvang geheel zelf dragen, krijgen een vergoeding voor de bedragen die zij hebben doorbetaald tijdens de sluitingen van de kinderopvang vanwege COVID-19.
Het aanvraagtijdvak voor de vijfde tranche NOW is verlengd tot en met 30 juni 2021. Minister Koolmees van SZW heeft de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) gewijzigd in verband met het langer openstellen van het aanvraagtijdvak voor de vijfde tranche.
Regionale opleidingscentra met inburgeringslessen krijgen eenmalig subsidie in verband met COVID-19. Dat heeft minister Koolmees van SZW geregeld in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van inburgeringslessen aan inburgeringsplichtigen.
Staatssecretaris Keijzer heeft de Eerste en Tweede Kamer de toetsingskaders gezonden van de risicoregelingen Rijksoverheid over de regelingen Garantie Ondernemingsfinanciering corona, Klein Krediet corona en Corona overbruggingskredieten Qredits.
De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) is gewijzigd in verband met subsidie voor de vaste lasten voor grote ondernemingen voor de periode januari, februari en maart van 2021.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een onderzoeksrapport over een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de landbouw aan de Tweede Kamer gezonden.
gerichte vrijstelling, steekproef, werkkostenregeling
Barp, brutering, immateriëleschadevergoeding, PTTS, rechtspositionele regeling, verlies arbeidskracht
immuniteit, overeenkomst van opdracht, Staff of the Court, Zetelverdrag
Belanghebbende heeft in 2014 en 2015 betaalde hypotheekrentebedragen voor een woning op een restschuld bij de gemeente op grond van art. 3.120a Wet IB 2001 in aftrek gebracht. De inspecteur heeft dit gecorrigeerd.
aftrek elders belast, evenredige vrijstelling, gelijkheidsbeginsel, progressief tarief, progressievoorbehoud, vrijheid van kapitaalverkeer, vrijstellingsmethode
Belanghebbende en haar echtgenoot zijn vóór hun huwelijk huwelijkse voorwaarden aangegaan. Die komen neer op algehele uitsluiting van gemeenschap van goederen, met uitzondering van een bepaalde bankrekening die gemeenschappelijk vermogen omvat van de beide echtgenoten tezamen.
JK (verzoeker) is franchisenemer in een keten fastfoodrestaurants. De door hem verkochte bereide maaltijden en gerechten worden ter plaatse bereid en kunnen ter plaatse worden geconsumeerd of worden meegenomen.
VB heeft in Roemenië hout op stam verkocht aan diverse belastingplichtige afnemers. Voor de levering van hout op stam geldt in Roemenië een verleggingsregeling. VB heeft zich nimmer voor btw-doeleinden geregistreerd.
Belanghebbende exploiteert een attractiepark. Bezoekers van het park betalen een entreeprijs. De entreegelden zijn belast naar het verlaagde omzetbelastingtarief (dagrecreatie). Bezoekers die met de auto naar het attractiepark gaan, kunnen tegen een afzonderlijke vergoeding parkeren op een daarvoor ...
Belanghebbende verricht activiteiten op de geld- en kapitaalmarkt, waaronder bond-broking-activiteiten. Belanghebbende treedt in dezen op als effectenmakelaar. Zij brengt professionele partijen bij elkaar op de zogenoemde ‘over the counter’-markt (‘OTC-markt’).
Op de site van de Europese Commissie staat dat de tijdelijke vrijstelling van douanerechten en btw op invoer van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen die worden gebruikt in de strijd tegen COVID-19, wordt verlengd tot 31 december 2021 (https://ec.
In de Regeling CO2–heffing industrie zijn enkele technische aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen betreffen:
Rechtbank Den Haag heeft het beroep van belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard omdat het griffierecht niet is betaald. Volgens de rechtbank is aan belanghebbende bij aangetekende brief van 20 september 2019 een griffierechtnota gestuurd die blijkens informatie van PostNL op 24 september 2019 aan...
drempelbedrag, gefingeerde kosten, getrapt onderzoek, nieuw feit, verdachte gemachtigde
balanspost, bekendmaking, boekenonderzoek, controlerapport, fiscale eenheid, naheffingsaanslag, suppletieaangiften, tenaamstelling, verschuldigde omzetbelasting
lijfrente, omzetting, premieaftrek, stakingsaftrek, stakingsfaciliteiten, uitgaven voor inkomsensvoorziening, vertrouwensbeginsel
aandeelhoudersmotief, afwaardering, borgstellingsvergoeding, regresvordering
Toename banksaldi en waarde beleggingsproducten niet verklaard en uitstelverzoeken terecht afgewezen (art. 81.1 Wet RO)Toename banksaldi en waarde beleggingsproducten niet verklaard en uitstelverzoeken terecht afgewezen (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak07-05-2021Datum publicatie13-...
Belanghebbende heeft geen recht op aftrek kosten extra gezinshulp (n-o)Belanghebbende heeft geen recht op aftrek kosten extra gezinshulp (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak07-05-2021Datum publicatie13-05-2021PublicatieNTFR 2021/1571, aflevering 19, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_716Zaaknummer21/01009Bel...
gelijkheidsbeginsel, onderbouwing, op zaak betrejkking hebbende stukken
schadehersteller, schadeverleden, waardevermindering
ex-rental, Irimie, taalgebruik, weigering
interne compensatie, leeftijdskorting, schade, taalgebruik, verdedigingsbeginsel, weigering
ex-rental, hoorplicht, leeftijdskorting, verdedigingsbeginsel, verhuurverleden
belastingrente, ex-rental, Irimie, kentekengegevens, leeftijdskorting
afbouwbijdragen, bewijslast, bottom-upberekening, bouwkosten, huurkorting, huurwaardekapitalisatiemethode, renovatie, top-downberekening
Belanghebbende maakt beroep op vertrouwensbeginsel niet aannemelijk (n-o)Belanghebbende maakt beroep op vertrouwensbeginsel niet aannemelijk (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak07-05-2021Datum publicatie13-05-2021PublicatieNTFR 2021/1585, aflevering 19, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_719Zaaknummer20/0332...
bevoegdelijk, dwangsom, familierelatie, ingebrekestelling
bewijsstukken, estimated fair price interval, estimated fair prices, factuurprijzen, OLAF, onrechtmatigheid, ut