Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 24, 17 juni 2021

1853. NTFR 2021/1853 - Trust nobody?

Geschreven door mr. W.E. Nent-Vroomen
Als trouwe fan van het televisieprogramma Wie is de Mol? kwam deze titel direct bij mij boven bij het schrijven van deze bijdrage. Het gaat dit keer echter niet om het ontmaskeren van een (in meer of mindere mate) bekende Nederlander die moedwillig een spelletje verstoort dat draait om geld verdiene...
De subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn verlengd.
De Tweede Kamer heeft op 8 juni jl. gestemd over de diverse moties die op 2 juni zijn ingediend tijdens het debat over het economische steunpakket.
Belanghebbende is een woningbouwcorporatie die door overheidsmaatregelen genoopt is voor haar ongunstig uitwerkende langlopende interest rate swaps (IRSs) af te kopen omdat haar uit die IRSs voortvloeiende collateral-verplichtingen (margin calls) als gevolg van de zeer lage markrente een zodanige la...
De staatssecretaris heeft acht vragen beantwoord over de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen. De aanleiding voor de vragen was een publicatie op internet (zipconomy.
Op 31 mei 2021 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer een rapport aangeboden met betrekking tot het onderzoek dat is verricht naar de belastingheffing van werknemers bij de toekenning van aandelenoptierechten.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft de Tweede Kamer het jaarverslag WBSO 2020 gestuurd.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het tijdpad gepubliceerd van het wetsvoorstel voor de intrekking van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) en de verlaging van de AWf-premies.
Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst Vijlbrief heeft Tweede Kamervragen beantwoord over de mogelijkheid tot navorderen bij belastingplichtigen met een Duitse oorlogsgerelateerde uitkering.
evenredigheidsbeginsel, Griekenland, IACK, menselijke maat, toeslagenaffaire
Buitenlandse belastingplichtigen die niet aan de eisen voldoen om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) kunnen deze in bepaalde situaties toch krijgen.
Belanghebbende heeft in 2010 een houdsterverlies geleden van € 90.115. In 2015 heeft zij een dochtermaatschappij opgericht waarmee zij een fiscale eenheid vormt. Belanghebbende verrichtte ook in 2016 houdsteractiviteiten; de dochter managementactiviteiten.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft Kamervragen van het lid Grinwis (ChristenUnie) beantwoord over de consultatie op het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen, waarmee wordt beoogd hybride mismatches aan te pakken én de...
Belanghebbende heeft lang samengewoond met een partner. In 2012 heeft de partner een woning verkregen. Na beëindiging van hun relatie in 2017 is de woning op grond van een convenant toegedeeld aan belanghebbende voor een koopprijs van € 205.
Minister Ollongren van BZK heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over maatregelen ten aanzien van de gevolgen van de differentiatie in de overdrachtsbelasting voor woningcorporaties.
BTW-compensatiefonds, herdenkingsmonument, niet kostendekkend, vrijstelling voor ‘diensten door lijkbezorgers’
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft een eerste verkenning van de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic (en/of plastics met een te klein percentage recyclaat) naar de Tweede Kamer gestuurd.
Erflater heeft in april 2014 met een beroep op de inkeerregeling gemeld dat hij banktegoeden heeft bij banken in Spanje en Zwitserland. In oktober 2014 heeft de inspecteur om inlichtingen gevraagd.
Belanghebbende heeft het verschuldigde griffierecht slechts gedeeltelijk betaald. De griffier van de Hoge Raad heeft belanghebbende in de gelegenheid gesteld mee te delen waarom niet het volledige griffierecht is betaald.
Volgens de inspecteur heeft belanghebbende (verzwegen) inkomsten genoten uit het voor derden verzorgen van belastingaangiften. In verband hiermee heeft de inspecteur belanghebbende belastingaanslagen 2011 t/m 2014 opgelegd.
De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van belanghebbende tegen de uitspraak van Hof Den Bosch (25 april 2019, nr. 17/00609, NTFR 2019/1780) afgedaan met een verwijzing naar art. 81, lid 1, Wet RO.
In een controlerapport is aangekondigd dat belanghebbende boetes worden opgelegd op grond van art. 67f AWR en art. 10a AWR. Op het aanslagbiljet is echter maar één boetebedrag van € 50.
De FIOD heeft de inspecteur intern geïnformeerd over het ontdekt zijn van bepaalde verzwegen Belgische bankrekeningen van belanghebbende. Daarop heeft de inspecteur, zonder belanghebbende te informeren over deze bij hem bekend geworden bankrekeningen, bij brief van 23 juli 2015 in het algemeen gevra...
box 3, familie, maatschappelijk ongebruikelijke terbeschikkingstelling, onzakelijk, pachtovereenkomst, zakelijkheid
bijzondere omstandigheid, corona, gerichte vrijstelling, hoorplicht, per diem allowance
immateriëleschadevergoeding, kostenvergoeding, negatief loon
Belanghebbende dreef samen met twee andere vennoten een vof. In 2015 kon de vof niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Een bewindvoerder werd aangesteld voor schuldsanering en liquidatie van de vof.
Omkering en verzwaring bewijslast voor wokrestaurant na gebruik van afroommodule in kassasysteem I (art. 81.1 Wet RO)Omkering en verzwaring bewijslast voor wokrestaurant na gebruik van afroommodule in kassasysteem I (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2...
Omkering en verzwaring bewijslast voor wokrestaurant na gebruik van afroommodule in kassasysteem II (art. 81.1 Wet RO)Omkering en verzwaring bewijslast voor wokrestaurant na gebruik van afroommodule in kassasysteem II (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06...
gebruikelijk loon, leefgeld, vereiste aangifte, winst uit onderneming
Omkering en verzwaring bewijslast voor wokrestaurant na gebruik van afroommodule in kassasysteem III (art. 81.1 Wet RO)Omkering en verzwaring bewijslast voor wokrestaurant na gebruik van afroommodule in kassasysteem III (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-...
Niet-onderbouwde zorgkosten terecht gecorrigeerd (art. 80a Wet RO, n-o)Niet-onderbouwde zorgkosten terecht gecorrigeerd (art. 80a Wet RO, n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1896, aflevering 24, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_908Zaaknummer20/04026Bel...
anbi, bankafschriften, boete, fraude, IM SV, immateriëleschadevergoeding, kwitanties, schriftelijk bewijs
bankafschriften, boete, fraude, IM SV, kwitanties
Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op verkrijging losse onroerende zaken (art. 81.1 Wet RO)Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op verkrijging losse onroerende zaken (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 20...
gemeenschapsbelangen, passend en geboden, straftoemeting, onjuiste aangifte
Tariefindeling van grote lcd-beeldschermen (art. 81.1 Wet RO)Tariefindeling van grote lcd-beeldschermen (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1903, aflevering 24, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_865Zaaknummer20/02229Belastingjaar01-01-2013...
Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met Unierecht (n-o)Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met Unierecht (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1904, aflevering 24, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_872Zaaknummer21/00089Belastingjaar01-01-2013 t/m 31-12...
Belastingtelefoon, betalingsherinnering, oldtimer, overgangsregeling, vertrouwensbeginsel
WOZ-waarde woonboerderij niet te hoog vastgesteld (n-o)WOZ-waarde woonboerderij niet te hoog vastgesteld (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1917, aflevering 24, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_916Zaaknummer20/02660Belastingjaar01-01-2017 t/m 31-12-2...
taxatiematrix, vergelijkingsobjecten
WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteldWOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteldInstantieGerechtshof Arnhem-LeeuwardenDatum uitspraak01-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1920, aflevering 24, 2021ECLIECLI_NL_GHARL_2021_5531Zaaknummer19/01568Belastingjaar01-01-2018 t/m 31-12-201...
gecorrigeerde vervangingswaarde, restwaarde, verpleeghuis, woonzorgcentrum, WOZ
Rechtbank legt de crematoriumvrijstelling voor de OZB beperkt uitRechtbank legt de crematoriumvrijstelling voor de OZB beperkt uitInstantieRechtbank Noord-NederlandDatum uitspraak30-04-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1925, aflevering 24, 2021ECLIECLI_NL_RBNNE_2021_1700ZaaknummerAWB...
Van hoorgesprek kon worden afgezien omdat bezwaar tegen informatieverzoek kennelijk niet-ontvankelijk is (art. 80a Wet RO, n-o)Van hoorgesprek kon worden afgezien omdat bezwaar tegen informatieverzoek kennelijk niet-ontvankelijk is (art. 80a Wet RO, n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Dat...
Navordering zonder nieuw feit toch mogelijk vanwege kwade trouw (art. 80a Wet RO n-o)Navordering zonder nieuw feit toch mogelijk vanwege kwade trouw (art. 80a Wet RO n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1929, aflevering 24, 2021ECLIECLI_NL_HR_2...
Hoger beroep niet-ontvankelijk wegens te late indiening (art. 81.1 Wet RO)Hoger beroep niet-ontvankelijk wegens te late indiening (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1930, aflevering 24, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_864Zaaknummer20/02...
Geen leesbaar poststempel en geen tijdige terpostbezorging maken dat het beroep terecht niet-ontvankelijk is verklaard (art. 80a Wet RO n-o)Geen leesbaar poststempel en geen tijdige terpostbezorging maken dat het beroep terecht niet-ontvankelijk is verklaard (art. 80a Wet RO n-o)InstantieHoge RaadDa...
Bezwaar tegen voldoening BPM op aangifte – ondanks ontbreken rechtsmiddelenverwijzing – terecht niet-ontvankelijk verklaard II (n-o)Bezwaar tegen voldoening BPM op aangifte – ondanks ontbreken rechtsmiddelenverwijzing – terecht niet-ontvankelijk verklaard II (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-...
Bezwaar tegen voldoening BPM op aangifte – ondanks ontbreken rechtsmiddelenverwijzing – terecht niet-ontvankelijk verklaard V (n-o)Bezwaar tegen voldoening BPM op aangifte – ondanks ontbreken rechtsmiddelenverwijzing – terecht niet-ontvankelijk verklaard V (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06...
Bezwaar tegen voldoening BPM op aangifte – ondanks ontbreken rechtsmiddelenverwijzing – terecht niet-ontvankelijk verklaard VI (n-o)Bezwaar tegen voldoening BPM op aangifte – ondanks ontbreken rechtsmiddelenverwijzing – terecht niet-ontvankelijk verklaard VI (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-...
Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met Unierecht I (n-o)Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met Unierecht I (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1935, aflevering 24, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_870Zaaknummer21/00083Belastingjaar01-01-2017 t/m 3...
Nederland is heffingsbevoegd ten aanzien van Belgische pensioenuitkering (art. 81.1 Wet RO)Nederland is heffingsbevoegd ten aanzien van Belgische pensioenuitkering (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak11-06-2021Datum publicatie17-06-2021PublicatieNTFR 2021/1938, aflevering 24, 2021ECLI...