Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 3, 21 januari 2021

Enige tijd geleden viel mij op dat er een uitspraak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet werd gedaan door een zetel die is samengesteld uit raadsheren die afkomstig zijn uit verschillende hoven (Hof Amsterdam 14 januari 2020, nr.
Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de risicobeheersing Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Na signalen van mogelijk misbruik met de TVL-regeling is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een onderzoek gestart en zijn de fraudemaatregelen aangescherpt.
De Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 is opnieuw gerectificeerd. De tabel voor de bijtelling privégebruik woning van art. 3.19, lid 2, Wet IB 2001 bevatte een onjuist percentage en een onjuist bedrag.
De Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2021 is gerectificeerd. De Uitvoeringstoets van de Belastingdienst is alsnog toegevoegd.
etikettering, keuzevermogen, row-besluit, tbs-regeling, woon-winkelpand
gelijheidsbeginsel, meerderheidsregel, speelautomaat, speelkast, verrekening, vertrouwensbeginsel, voorheffing
derivatencontract, gefixeerde schadevergoeding, negatief loon
gebruikelijkheidscriterium, gebruikelijkheidstoets, ongebruikelijk, tussenuitspraak, verstrekking, vrije ruimte
De belangrijkst (fiscale) punten zijn:
appartement, bewijslastverdeling, hoofdverblijf, middelpunt persoonlijke en economische belangen, tijdelijke verhuur
duurzaam overtollige liquide middelen, fictief vervreemdingsvoordeel, materiële onderneming, projectontwikkeling
Belanghebbende, Y bv, heeft voor het jaar 2008 haar rekening-courantvordering op I bv, een dochtermaatschappij, ten laste van de fiscale winst afgewaardeerd. Ook heeft zij met betrekking tot de verhuur van machines aan M bv, een kleindochtervennootschap, geen huurbaten tot haar winst gerekend, omdat...
Het beleidsbesluit met het beleid over de fiscale faciliteiten in de Natuurschoonwet 1928 is vervangen.
nieuwbouw, projectontwikkelaar, transformatiepand, verhuuronderneming, vervaardiging, voorraad

328. NTFR 2021/328 - Besluit aftrek voorbelasting

Geschreven door mr. drs. W.A.P Nieuwenhuizen
Dit besluit is een actualisering van het besluit van 25 november 2011 inzake de aftrek van voorbelasting. Actualisering is onder andere noodzakelijk als gevolg van jurisprudentie en beleidsmatige wijzigingen.
gelijkheidsbeginsel, inlichtingen, omkering en verzwaring van de bewijslast, proportioneel, sanctie, zorgvuldigheidsbeginsel
internationaal verkeer, pijpenlegger, scheepvaart, Verdrag Zwitserland
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst beantwoordt vragen van (1) de Kamerleden Snels en Van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) en (2) de Kamerleden Alkaya en Leijten (SP) over het door Oeganda mislopen van belastinggeld via Nederland.
afschrijvingen, daadwerkelijke uitgaven, projectmanagement, voorzieningen
etikettering, keuzevermogen, row-besluit, tbs-regeling, woon-winkelpand
Uitkeringen als gevolg van beroepsziekte vormden geen letselschadeuitkeringen II (art. 81.1 Wet RO)Uitkeringen als gevolg van beroepsziekte vormden geen letselschadeuitkeringen II (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak15-01-2021Datum publicatie21-01-2021PublicatieNTFR 2021/340, afleveri...
geschatte overdrachtsprijs, interne compensatie, overdrachtsprijs, termijnen, vervreemding
Zakelijkheid van huurkosten loods niet aannemelijk gemaakt (art. 81.1 Wet RO)Zakelijkheid van huurkosten loods niet aannemelijk gemaakt (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak15-01-2021Datum publicatie21-01-2021PublicatieNTFR 2021/344, aflevering 3, 2021ECLIECLI_NL_HR_2021_59Zaaknummer20...
Geen afwaardering vordering omdat niet aannemelijk is dat debiteur diens vordering op een dochtermaatschappij gerechtvaardigd heeft prijsgegeven (art.81.1 Wet RO)Geen afwaardering vordering omdat niet aannemelijk is dat debiteur diens vordering op een dochtermaatschappij gerechtvaardigd heeft prijsg...
Geen afwaardering vordering omdat door hoge eigen vermogen van de debiteur niet aannemelijk is dat de WEV van vordering lager is dan nominale waarde (art. 81.1 Wet RO)Geen afwaardering vordering omdat door hoge eigen vermogen van de debiteur niet aannemelijk is dat de WEV van vordering lager is dan ...
accijns, bunkertank, gasolie, slobtank, voorraadheffing
Geen verplicht gesprek voorafgaand aan het opleggen van een naheffingsaanslag (art. 81.1 Wet RO)Geen verplicht gesprek voorafgaand aan het opleggen van een naheffingsaanslag (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak15-01-2021Datum publicatie21-01-2021PublicatieNTFR 2021/350, aflevering 3, ...
geen prejudiciële vragen, griffierecht, hoorplicht, Kantarev, laagste tussenliggende tarief, rentenadeel, renteschade
bewijslastverdeling, bpm-druk, btw-auto's, hoorplicht, Irimie-rente, Kantarev, leeftijdskorting, rente over griffierecht, verzoek aan de ontvanger
avas, beroep op Kantarev faalt, Europees verdedigingsbeginsel, geen pleitbaar standpunt, geen prejudiciële vragen, griffierecht, naheffing na het belastbare feit, verzuimboete
beroep op Kantarev faalt, geen prejudiciële vragen, griffierecht, hoorplicht, verzuimboete
Legesverordening onverbindend omdat heffingambtenaar onvoldoende informatie heeft verstrekt voor beoordeling opbrengstlimiet (art. 81.1 Wet RO)Legesverordening onverbindend omdat heffingambtenaar onvoldoende informatie heeft verstrekt voor beoordeling opbrengstlimiet (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge ...
BPM, geen prejudiciële vragen, griffierecht, Irimie-arrest, Kantarev, naheffing na het belastbare feit, rentenadeel, renteschade, rentevergoeding
Europees verdedigingsbeginsel, geen prejudiciële vragen, griffierecht, Kantarev
ontvankelijkheid, verschoonbare termijnoverschrijding
geheimhouding, geheimhoudingskamer, intern advies, op de zaak betrekking hebbende stukken
bestuurdersaansprakelijkheid, betalingsonmacht, turboliquidatie
bestuurdersaansprakelijkheid, kennelijk onbehoorlijk bestuur, melding betalingsonmacht, tegenbewijs, wettelijk vermoeden
internationaal verkeer, pijpenlegger, scheepvaart, Verdrag Zwitserland
internationaal verkeer, pijpenlegger, scheepvaart, Verdrag Zwitserland, Werkkostenregeling, WKR