Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 35, 2 september 2021

2842. NTFR 2021/2842 - Panha Calod

Geschreven door mr. M. de L. Monteiro
De in 2013 overleden zanger Bana, de artiestennaam van de Kaapverdiaan Adriano Gonçalves, stond onder andere bekend om het feit dat zijn liedjes nogal eens een onderliggende boodschap of een kleine steek onder water bevatten.
RVO heeft medegedeeld dat de aanvraagperiode van de Subsidie ongedekte vaste kosten (OVK) met een maand is verlengd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen deze subsidie aanvragen tot en met 30 september 2021.
Het Forum Fiscaal Dienstverleners van de Belastingdienst heeft de laatste twee van zes delen informatie over de fiscale aspecten van crowdfunding geplaatst. De eerste vier delen namen wij op in NTFR 2021/2544.
aanmerkelijk belang, grenzen der redelijkheid, normaal vermogensbeheer, vermogensetikettering
fiscale eenheid, gelijkheidsbeginsel, verliesverrekening, vertrouwensbeginsel
Belanghebbende is een zorgaanbieder die de volgende onroerende zaken heeft verkregen: (i) een herstelhotel met 122 hotelkamers voor tijdelijk verblijf van zorgbehoeftigen, (ii) een ‘PG/Somatiek’-gebouw met 71 zorgappartementen voor personen met een psychogeriatrische en/of somatische aandoening, (ii...
arrest Card Protection Plan, economische prestatie
In geschil is of belanghebbende recht heeft op aftrek van rente voor de eigen woning in de situatie dat zij niet heeft voldaan aan de informatieplicht in de aangifte ter zake van de met haar vader gesloten overeenkomst van geldlening.
illegale inkomsten, passend en geboden, redelijke termijn, vereiste aangifte, vergrijpboete
curator, ontvankelijkheid, openbare orde, verschoonbare termijnoverschrijding
beroep niet-tijdig beslissen, dwangsom, gronden bezwaar, ingebrekestelling, uitstel beslistermijn, verdaging
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een door de Conferentie van de Partijen bij het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (MLI) goedgekeurd advies u...
criminele inkomsten, kwade trouw, omkering bewijslast, opzet, vereiste aangifte, vergrijpboete
verhaalsmogelijkheden, winstafhankelijke vergoeding, zakelijke vergoeding
beleggingen, BOR, exploitatie onroerend goed, meerarbeid, normaal vermogensbeheer
belastbaar feit, kennelijke vergissing, onnauwkeurigheid, parkeerbelasting
tot het publiek gerichte mededeling, reclamebelasting
aandeel onderhoudsreserve VVE, bewijslast, indexeringspercentage, objectkenmerken, onderhoudstoestand
bewijslast, Bloemendaal, deugdelijke motivering, hoorplicht, in goede justitie, vergelijkingsobjecten
geïndexeerd, referentiewoningen, vergelijkingsmethode, waardematrix, WOZ-waarde
gecorrigeerde transactieprijzen, indexatie, taxatiekaart, vergelijkingsmethode, WOZ-waarde
grondstaffel, staat van onderhoud, taxatierapport, vergelijkingsobjecten, vergelijkingsmethode
ligging, taxatierapport, vergelijkingsmethode, vergelijkingsobjecten, waardematrix
administratieplicht, bewaarplicht, factuurstelsel, juistheid en volledigheid, kasstelsel, voorraadadministratie
bezwaartermijn, gelijkheidsbeginsel, ontvankelijkheid, terpostbezorging, vertrouwensbeginsel
geheimhouding, op de zaak betrekking hebbende stukken
beroep niet-tijdig beslissen, dwangsom, vereenvoudigde behandeling