Ga verder naar content
  1. NTFR

Aflevering 5, 4 februari 2021

Lyk rjocht foar elk. Ek foar in lyts folk1
Minister Koolmees van SZW heeft de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3) gewijzigd in verband met het aanpassen van percentages van de vierde tranche en een wijziging in de verplichte aansluiting van omzetperiodes van opvolgende tranches en enkele andere...
Minister Van Ark van Medische zorg heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 gepubliceerd.
Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 (RAOCCC) gewijzigd in verband met een tweede aanvullend steunpakket.
Minister Koolmees van SWZ heeft de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Trozo) gewijzigd in verband met het mogelijk maken van terugwerkende kracht van de Tozo-aanvraag en versoepeling van voorwaarden van de Tozo-lening.
De goedkeuring voor het onbelast ongewijzigd door laten lopen van vaste reiskostenvergoedingen is verlengd van 1 februari 2021 tot 1 april 2021. In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is daarvoor de goedkeuring onder 6.
Op verzoek van de Kamercommissie Financiën schrijft de staatssecretaris over sporters en artiesten in de nieuwe Notitie Fiscaal Verdragsbeleid. Nederland heft sinds 2007 geen belasting meer van buitenlandse sporters en artiesten (uit verdragslanden) en streeft er sinds de Notitie Fiscaal Verdragsbel...
appartementen, normaal vermogensbeheer, omkering bewijslast, uitponden, voorlopige aanslag
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer gemeld dat Duitsland informatie heeft verstrekt over inwoners van Nederland die zogenoemde ‘Kriegsbeschädigtenrente’ ontvangen uit Duitsland.
Erflaatster is op 4 januari 2014 overleden. Op die dag heeft zij de over het jaar 2014 verschuldigde rente geheel vooruitbetaald. Volgens Hof Den Bosch (26 september 2019, nr. 18/00564, NTFR 2020/216) is de rente die is vooruitbetaald voor de periode vanaf 5 januari 2014 niet aftrekbaar als eigenwon...
co-ouderschap, dispositievereiste, vertrouwensbeginsel
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op vragen van het schriftelijk overleg over het BNC-fiche: Mededeling Goed Fiscaal Bestuur.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst Vijlbrief beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van een publicatie op NOS.nl over vermeende belastingontwijking door Google, waarbij gebruik werd gemaakt van doorstroomlichamen in Nederland.
naar aard en omvang verwaarloosbaar, onbebouwde grond, onderdeel van nieuwbouw
Golfclub Schloss Igling (‘Golfclub’) is een privaatrechtelijke vereniging die als doel heeft de instandhouding en de bevordering van de beoefening van de golfsport. Daartoe exploiteert zij een golfterrein met bijbehorende installaties, die zij verhuurt aan Golfplatz-Y-Betriebs-GmbH.
Bakati leverde grote hoeveelheden levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakproducten aan circa twintig particulieren, die tot drie families behoorden. De aankopen werden telefonisch gedaan en vonden honderden keren plaats.
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst beantwoordt Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Miljardenvermogen vlucht uit Nederland wegens btw-plicht’.
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over wat de gevolgen zouden zijn als het wetsvoorstel Wet minimum CO2–prijs elektriciteitsopwekking controversieel zou worden verklaard.
Belanghebbende is gedetineerd. Hij heeft hoger beroep ingesteld inzake aanslagen IB. De inspecteur heeft bij het hof tijdig een tiendagenstuk ingediend. Ter zitting heeft de gemachtigde gevraagd om aanhouding van de zaak, omdat hij het tiendagenstuk nog niet met belanghebbende heeft kunnen bespreken...
ambtelijk verzuim, herzieningsbeschikking, nieuw feit, verliesvaststellingsbeschikking
e-mailverkeer, informatieplicht, inzagerecht, op de zaak betrekking hebbende stukken, verschoningsrecht
Besluit van 27 januari 2021 op een verzoek met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de WOB) om informatie over Fraude Signalering Voorziening (FSV), zwarte lijsten en andere applicaties die kunnen leiden tot ‘selectiebias’.

459. NTFR 2021/459 - Fraudeopsporing, Toeslagen

Geschreven door mr. J.D. Schouten
Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen laten weten dat iedereen met een FSV-registratie (Fraude Signalering Voorziening) daarover wordt geïnformeerd. Dat schrijven zij in een brief (van 27 januari 2021) aan de Tweede Kamer.
Nederland en Chili hebben op 25 januari 2021 een belastingverdrag ondertekend. Volgens het nieuwsbericht is in het verdrag een uitgebreide antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat het verdrag wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken.
Geen winst uit onderneming wegens geringe zelfstandigheid ten opzichte van opdrachtgever (n-o)Geen winst uit onderneming wegens geringe zelfstandigheid ten opzichte van opdrachtgever (n-o)InstantieHoge RaadDatum uitspraak29-01-2021Datum publicatie04-02-2021PublicatieNTFR 2021/464, aflevering 5, 2021...
Door A1-verklaring is Rijnvarende verplicht verzekerd in Nederland I (art. 81.1 Wet RO)Door A1-verklaring is Rijnvarende verplicht verzekerd in Nederland I (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak29-01-2021Datum publicatie04-02-2021PublicatieNTFR 2021/466, aflevering 5, 2021ECLIECLI_NL_HR...
Door A1-verklaring is Rijnvarende verplicht verzekerd in Nederland II (art. 81.1 Wet RO)Door A1-verklaring is Rijnvarende verplicht verzekerd in Nederland II (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak29-01-2021Datum publicatie04-02-2021PublicatieNTFR 2021/467, aflevering 5, 2021ECLIECLI_NL_...
Door A1-verklaring is Rijnvarende verplicht verzekerd in Nederland III (art. 81.1 Wet RO)Door A1-verklaring is Rijnvarende verplicht verzekerd in Nederland III (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak29-01-2021Datum publicatie04-02-2021PublicatieNTFR 2021/468, aflevering 5, 2021ECLIECLI_N...
bewijslast, gelijkheidsbeginsel, grove schuld, intracommunautaire verwerving, matigingsgrond, verificatie btw-nummer
controle na invoer, deel, eigen functie, gegevensverwerkende machine, in het vrije verkeer brengen, plastic behuizing, toebehoor, toegangssleutels, utb
anti-fraude, bewijslast, motiveringsbeginsel, OLAF, recht op verdediging
BPM: geen werkelijke maar forfaitaire pkv in bezwaar is geen bezwarend besluit (art. 81.1 Wet RO)BPM: geen werkelijke maar forfaitaire pkv in bezwaar is geen bezwarend besluit (art. 81.1 Wet RO)InstantieHoge RaadDatum uitspraak29-01-2021Datum publicatie04-02-2021PublicatieNTFR 2021/473, aflevering 5...
Geen lagere CO2-uitstoot Canadese auto wegens keuring en registratie auto in DuitslandGeen lagere CO2-uitstoot Canadese auto wegens keuring en registratie auto in DuitslandInstantieRechtbank Den HaagDatum uitspraak24-09-2020Datum publicatie04-02-2021PublicatieNTFR 2021/475, aflevering 5, 2021ECLIECL...
aanvraag, kennelijke fout, land van oorsprong, land van uitvoer, landbouw, natuur en voedselkwaliteit, overmacht, tarwe
kapitalisatiefactor, vergelijkingsobjecten
vergelijkingsmethode, verhuur, verkoop rond de waardepeildatum, waardebepaling
bewijslast, objectkenmerken, taxatierapport, toestandsdatum, vergelijkingsobjecten, waarderingskamer
bestuurlijke lus, boekenonderzoeken, hoorplicht, informatiebeschikkingen, medewerking, nieuwe gemachtigde
administratieplichtige, bewaarplicht, informatiebeschikking, onderneming