Ga verder naar content

Inleiding en redactie Deel Omzetbelasting

Redactie: mr. C.M. Ettema, mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen en mr. A. Vroon

M.m.v.: mr. J.P.W.H.T. Becks, mr. C.C. van den Berg, mr. A.J. Blank, mr. H.J. de Boer, drs. S. Darwinkel-Huijbregts, mr. M. van Es-Hinnen, , mr. drs. J. Gruson, drs. J. van der Laan, S.J. Leening MSc, mr. J.J.G.M. van Nunen, , J. Rous Msc, mr. M.W.C. Soltysik, drs. M.J.M.A. Toet Msc, mr. M. Vossen, prof.mr.dr. R.A. Wolf.

Opbouw deel Omzetbelasting

 

Het blok: Commentaren

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten
 

Wet OB 1968
Artikelsgewijze behandeling van de Wet OB 1968. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening. U zult alle belangrijke HvJ-arresten terugvinden en ook een ruime historie van bijvoorbeeld uitspraken van de Tariefcommissie.
Bij een aantal kernartikelen zoals art. 3, 7, 11 en 15 is ervoor gekozen om de informatie per lid toegankelijk te maken. Dit vanwege het belang van deze artikelen, de grote hoeveelheid informatie en het gemakkelijk, snel en gebruikersvriendelijk kunnen raadplegen van de juiste informatie.

 


Wet BTW-compensatiefonds
Artikelsgewijze behandeling van de Wet BTW-compensatiefonds. Net als bij de behandeling van de Wet OB 1968 vindt u hier per artikel afzonderlijke tabbladen met opsommingen van de voor dat artikel relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, literatuurverwijzingen en parlementaire geschiedenis.


 


Het blok: Overige wet- en regelgeving


Hier vindt u integrale teksten van de belangrijkste aanverwante wet- en regelgeving zoals het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling OB 1968. Deze regelingen en het commentaar daarop zijn verwerkt in de artikelsgewijze behandeling van de wetten, maar de volledige aaneengesloten tekst vindt u hier terug.
 

 

Het Blok: Kader

Uitgebreide inleiding van achtereenvolgens de Europese btw, een aantal Europeesrechtelijke leerstukken en de rol van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
 


Het blok: Europese Richtlijnen en Verordeningen


Hier vindt u integrale teksten van de belangrijkste richtlijnen en verordeningen zoals de Btw-richtlijn. Deze richtlijnen en verordeningen en het commentaar daarop zijn verwerkt in de artikelsgewijze behandeling van de wetten, maar de volledige aaneengesloten tekst vindt u hier terug.

Ter informatie is ook het Douanewetboek van de Unie en de daaruit voortvloeiende regelgeving opgenomen.