Nieuws van vandaag

Jaarverslag Raad voor de rechtspraak 2021

Gepubliceerd op: 2022-05-19De rechters en medewerkers zien waar het recht in de dagelijkse praktijk knelt, waar processen vastlopen en waar onrechtvaardigheid het rechtssysteem binnendringt. Dit schrijft Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak) bij het jaarverslag 2021.

Indirecte douanevertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk voor invoer-btw bij ondubbelzinnige aanwijzing in nationaal recht (U.I.)

Gepubliceerd op: 2022-05-19U.I. is een in Italië gevestigde onderneming die als indirecte douanevertegenwoordiger optreedt voor de gefailleerde Italiaanse importonderneming A. De Italiaanse fiscus heeft U.I. hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door A verschuldigde (maar niet betaalde) btw bij invoer.

18 mei 2022

Antwoorden op Kamervragen en verzoeken over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Gepubliceerd op: 2022-05-18Staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen en reageert op verzoeken over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst en het proces 'analyse aan de Poort'.

17 mei 2022

Reactie op brief over btw bij livestreaming voorstellingen en concerten

Gepubliceerd op: 2022-05-17Namens de staatssecretaris reageert de Directeur Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale Aangelegenheden op de brief van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties over het btw-tarief op livestreaming van voorstellingen en concerten.

Onderzoek naar effect van verhoging vliegbelasting en verlaging zelfstandigenaftrek

Gepubliceerd op: 2022-05-17Staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) onderzoekt de effecten van de verhoging van de vliegbelasting en (bij)effecten van de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Antwoorden op Kamervragen over het BTW-tarief op openbaar vervoer

Gepubliceerd op: 2022-05-17Brief staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 13 mei 2022, nr. 2022-0000145352

16 mei 2022

Vragen en antwoorden inkomstenbelasting 2021

Gepubliceerd op: 2022-05-16De Belastingdienst heeft vragen en antwoorden op zijn website geplaatst over de partnerregeling, de eigenwoningregeling en box 3, persoonsgebonden aftrekposten en heffingskorting die betrekking hebben op het belastingjaar 2021.

A-G Rantos: schriftelijke overeenkomst kan bij wijze van uitzondering als factuur worden beschouwd

Gepubliceerd op: 2022-05-16RED was eigenaar van een perceel grond waarop een pand stond. Ter financiering van een nieuw gebouw op dat perceel heeft RED met Raiffeisen een sale-and-lease-back-transactie gesloten.

Instelling die medische zorg verleent bij sportevenementen krijgt geen vrijstelling ambulancevervoer

Gepubliceerd op: 2022-05-16Belanghebbende heeft twee personenauto’s overgenomen van het Rode Kruis. De auto’s worden ingezet voor het verlenen van zorg bij evenementen. Belanghebbende heeft een overeenkomst gesloten met een bv.

Securitisatiediensten volgens A-G Medina niet vrijgesteld

Gepubliceerd op: 2022-05-16Fundusz is een Pools securitisatiefonds dat subparticipatieovereenkomsten wil sluiten met banken of andere securitisatiefondsen, waarbij Fundusz zou optreden als subparticipant. Hierbij verbindt de originator van een subparticipatie zich ertoe om alle inkomsten uit gespecificeerde vorderingen over te dragen aan zijn medecontractant (de subparticipant).
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2022 Sdu
Onderdeel van