24 juni 2022

Coronapandemie niet zonder meer reden voor verlenging redelijke termijn

Gepubliceerd op 24-06-2022
Belanghebbende heeft verzocht om een vergoeding van immateriële schade (VIS) wegens overschrijding van de redelijke termijn. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden (NTFR 2021/2312) is de coronapandemie een uitzonderlijke situatie die een verlenging van de redelijke termijn met vier maanden rechtvaardigt voor de berechtiging in hoger beroep.

Duits Immobilien-Sondervermögen is een ‘doelvermogen’

Gepubliceerd op 24-06-2022
Belanghebbende is een in Duitsland gevestigd, naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen, i.e. een afgescheiden vermogen zonder rechtspersoonlijkheid. Zijn bewijzen van participatie zijn vrij overdraagbaar.

Europees parlement stemt voor CO2-grensheffing

Gepubliceerd op 24-06-2022
Het parlement stemde uiteindelijk in met het afbouwen van gratis uitstootrechten voor CO2 voor bedrijven tussen 2027 en 2032 en de invoering in 2027 van een importheffing op klimaatonvriendelijk gefabriceerde producten zoals staal en cement.

23 juni 2022

Te laat beroep wegens ontbreken machtiging kan belanghebbende niet worden tegengeworpen

Gepubliceerd op 23-06-2022
Onderhavige uitspraak is een verzetsuitspraak. Het beroep is in eerste instantie kennelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet-tijdig indienen van een beroepschrift. De rechtbank had geoordeeld dat de omstandigheid dat gemachtigde heeft verzuimd tijdig een beroepschrift in te dienen voor rekening van belanghebbende komt.

A-G: maaltijdbezorgers Deliveroo hebben een arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op 23-06-2022
{Voor de vraag of er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer speelt het gezagscriterium een belangrijke rol. A-G De Bock vindt het voor dit criterium van belang dat het werk organisatorisch is ingebed in de onderneming van de opdrachtgever.

Aanslag berustte op een redelijke schatting

Gepubliceerd op 23-06-2022
Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2015 en 2016 aanslagen IB/PVV en boetebeschikkingen opgelegd, nadat zij na uitnodiging, herinnering en aanmaning daartoe geen aangifte had gedaan.
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2022 Sdu
Onderdeel van