21 juni 2024

Fiscale positie bijzondere invaliditeitsverhoging

Gepubliceerd op 21-06-2024
Er zijn twee moties ingediend ten aanzien van de bijzondere invaliditeitsverhoging die oud-militairen soms ontvangen bovenop een Militair Invaliditeitspensioen. In de moties wordt...

Geen extra dwangsom voor uitblijven dwangsombesluit

Gepubliceerd op 21-06-2024
Belanghebbende heeft op 23 maart 2018 verzocht om ambtshalve vermindering van de aanslag IB/PVV 2014. Op 7 december 2018 heeft hij de inspecteur in gebreke gesteld wegens het niet...

Toepassen laag schorsingstarief kampeerauto

Gepubliceerd op 21-06-2024
Staatssecretaris van Rij heeft op 20 juni 2024 een reactie gegeven op de ingediende motie van de leden Van Dijk en Omtzigt over het schorsingstarief (Motorrijtuigenbelasting) voor...

20 juni 2024

Voortgang Wet werkelijk rendement box 3

Gepubliceerd op 20-06-2024
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) om de “Wet werkelijk rendement box 3” voor advies naar de Raad van...

Bovennorm marginale druk

Gepubliceerd op 20-06-2024
Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, Van Rij en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip hebben op 18 juni 2024 de Tweede Kamer...
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2024 Sdu
Onderdeel van