Nieuws van vandaag

Inventarisatie drempels in het belastingstelsel

Gepubliceerd op 14-06-2024
Staatssecretaris van Rij heeft op 13 juni 2024 de uitkomst van een inventarisatie van knelpunten in het belastingstelsel aangeboden aan de Tweede Kamer. Bij de leegwaarderatio,...

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op 14-06-2024
Minister Adema informeert de Tweede Kamer over nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2024 van kracht worden voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische...

Knelpunten in fiscale wet- en regelgeving

Gepubliceerd op 14-06-2024
De NOB heeft de knelpuntennotitie van juni 2022 geactualiseerd. In de geactualiseerde notitie vraagt de NOB speciale aandacht voor onder meer de knelpunten bij teruggaafverzoeken...
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2024 Sdu
Onderdeel van