Home

Tax Talks

Bekijk hier de laatste video's over relevante onderwerpen in het belastingrecht

header-service
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Focus september: Tax Risk Insurance - Tax risk insurance is in Nederland bezig met een opmars. Het wordt niet alleen gebruikt om fiscale risico’s bij overnametransacties af te dekken, maar om veel meer soorten fiscale risico’s af te dekken.
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Update juni: Letselschade-arrest leidt niet tot ambtshalve vermindering / Scheidingsregeling vereist (mede-)eigendom woning / Multiplier voor culturele giften onjuist toegepast bij fiscale partners / Gebrekkig toezicht op ANBI's
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Trending Topics juni: IB-winst - Handel in cryptovaluta: box 1 of box 3? / Geen fraus legis voor gecreëerd boekverlies met VOF-BV constructie / Geruisloze omzetting en drastisch gewijzigde ondernemingsactiviteiten
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Focus juni: Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen - Er komt voor iedereen een beschikbare premieregeling, de middelloonregeling (en eindloonregeling) worden afgeschaft. Er komt meer ruimte voor ondernemers om lijfrentepremie in aftrek te brengen.
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Update mei: Uitstel wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding/Tijdelijke versoepeling betalingsregeling/Voorjaarsnota 2022/Laatste stand van zaken Box 3/Actualiteiten splitsing/HR arrest; BOR & OVB
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Trending Topics mei: BTW - Nieuwe btw-tariefregels/Actualiteiten fiscale eenheid/Dochteronderneming als vaste inrichting
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Focus mei: Rechtsherstel kerstarrest & contouren nieuwe box 3 - Het Kerstavondarrest komt aan bod, de wijze waarop rechtsherstel wordt verleend aan vermogensbezitters en de contouren van de nieuwe box 3-heffing worden eveneens besproken.
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Update april: (on)belastbaarheid van letselschadevergoeding / Belastinguitstel & voorlopige aanslag IB VPB 2022 / Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten niet aangepast
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Trending Topics april: IB (niet-winst) - Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen / Gevolgen van Kerstarrest: stand van zaken Box 3 / Scheidingsregeling eigen woning
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Focus april: Tax Monitoring en de Controleaanpak van de Belastingdienst - In deze focus bespreekt presentatrice Charlotte Fokker met Data Scientist Willem Veldhuizen met name de relatie tussen Tax Monitoring en de Controleaanpak van de Belastingdienst.
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Trending Topics maart: Internationaal - Update over pijler 1 en pijler 2 / Wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen (DAC7) / ATAD3-richtlijnvoorstel voor het aanpakken van belastingontwijking met lege doorstroomvennootschappen
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Update maart: DGA en vermogenden onder vuur / Geen ambtelijk verzuim door geen onderzoek naar uitwerp van aangifte / Hoe werkt het privé-gebruik van een vakantiewoning voor de omzetbelasting uit? / Kabinet verlaagt schenkvrijstelling eigen woning
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Focus maart: Update UBO-register - In deze Focus uitzending bespreekt presentator Bas Jorissen met Alycke Kootstra hoe het trustregister eruit zal komen te zien én bespreken we de belangrijkste discussies en bottlenecks rondom het UBO-register.
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Trending Topics februari: Formeel Belastingrecht - Box 3 en rechtsbescherming / De menselijke maat / Het derdenonderzoek en de geheimhouding
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Update februari: HR; Vrijstelling van > € 75.000 mogelijk voor nieuwe vereniging / Wob-verzoek aftrekbaarheid advieskosten BOR-traject / Disclaimers in fiscaal advies zijn niet zaligmakend / Box 3-update
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Focus februari: De splitsing als reorganisatie-instrument - De juridische splitsing is een goed instrument om een herstructurering tot stand te laten komen.
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Trending Topics januari: Thuiswerken & verschillende loonbelastingregelingen/Hoge Raad inzake pseudo-eindhefffing/Hoge Raad inzake gebruikelijkheidstoets o.b.v. derdeninfo/Regeerakkoord & Wet DBA/Web-module
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Update januari: Wijziging en actualisering coronasteunmaatregelen/Europese richtlijnvoorstellen (ATAD 3 & Minimumbelastingtarief)/Besluit wob-verzoeken (Cryptovaluta & Aftrekbaarheid advieskosten BOR)/Regeerakkoord/Impact Box 3-arrest
Aanvaarden van Cookies

Om deze video te zien moet je cookies voor vimeo accepteren. Pas je instellingen linksonder op de pagina aan.

Focus januari: Eigen woning & familielening - In 2021 is de eerste jurisprudentie verschenen over de eigenwoninglening bij familie. In deze focusuitzending wordt die jurisprudentie besproken en aangegeven hoe deze kan worden toegepast.

Archief

Bekijk hier de afleveringen van 2021 | 2020