Home

Tax Talks

Bekijk hier de laatste video's over relevante onderwerpen in het belastingrecht

header-service
Update april: 30%-regeling; aftrek voorbelasting; anti-misbruik; dienstbetrekkingseis; doorschuivingsregeling; earningsstrippingsmaatregelen; herzieningsregeling; inkoopfaciliteit; MKB-winstvrijstelling; inkomstenbelastingtarieven
Trending Topics april: achterwaartse verliesverrekening; afbouw heffingskorting; binnenlands inkomen; eigen gebruik; familiebedrijf; forfaitair rendement; menselijke maat; onherroepelijk vaststaande aanslag; ouderenkorting; premiedeel
Focus april: Aansprakelijkheid - Chantal Koch-Nillesen MSc bespreekt het thema werken met inhuur- en inleenkrachten en/of het uitbesteden van werkzaamheden van stoffelijke aard. Wat zijn de risico’s en hoe deze te beperken?
Update maart: afsluitkosten; antiwinstdrainagemaatregel; belangenwijziging; fraus legis; handhavingsmoratorium; latente verliezen; renteaftrekbeperking; tegenbewijs; verliesverrekening
Trending Topics maart: 30%-regeling; anonimiseringsstructuur; (gekwalificeerde) buitenlandse rechtsvorm; fiscaal vestigingsklimaat; fonds voor gemene rekening; inkopen van aandelen; open commanditaire vennootschap; tax credit; toestemmingsvereiste
Focus maart: Chat GPT in de fiscale praktijk - Tim Goudriaan LL.M. behandelt de mogelijkheden en onmogelijkheden van ChatGPT voor de fiscale praktijk.
Update februari: aandelen; bedrijfsopvolgingsregeling (BOR); breukdelengemeenschap; excessief lenen van eigen bv; huwelijkse voorwaarden; grondslag box 3; rechtsherstel; werkelijk behaald rendement
Trending Topics februari: doenvermogen; geheimhouding; informeel verschoningsrecht; inzagerecht; op de zaak betrekking hebbende stukken; transparantie; verschoonbare termijnoverschrijding
Focus februari: CSRD/ESG voor de Fiscalist - David Boekel MSc RA bespreekt wat er komt kijken bij implementatie van de CSRD. Belangrijk is de rapportageverplichting en de sector specifieke vereisten. Tijdige verdieping voor bedrijven is van belang.
Update januari: afscheidsbonus; deelnemingsvrijstelling; doorschuiving; fonds voor gemene rekening; forfaitair rendement; open cv; rechtsherstel; rentevergoeding; tweede woning; verliesverrekening; werkelijk rendement; wettelijke rente
Trending Topics januari: 30%-regeling; dienstbetrekking; doorbetalingsplicht bij ziekte; handhavingsmoratorium; inkomstenverhouding; partiële buitenlandse belastingplicht
Focus januari: E-invoicing & Digitale Rapportageverplichtingen - Drs. Roger Haenen bespreekt de thema's e-invoicing en e-reporting, de voor- en nadelen hiervan voor ondernemingen en wat de rol hierin is van de fiscalist.