Home

Wetsvoorstellen Omzetbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Fiscale verzamelwet 2023 36107 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Wet aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 36088 In werking getreden 1 juli 2022
Tijdelijke noodwet betaalbare energie 36041 In behandeling Tweede Kamer 1e dag na Stb
Overige fiscale maatregelen 2022 35298 In werking getreden 1 januari 2022