Home

Wetsvoorstellen Omzetbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Initiatief Wet betaalbare boodschappen 36315 In behandeling Tweede Kamer 1e dag volgende maand na Stb.
Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling 36212 In behandeling Tweede Kamer 1 januari 2025
Belastingplan 2023 36202 In werking getreden (Stb. 2022, 532) 1 januari 2023
Fiscale verzamelwet 2023 36107 In werking getreden (Stb. 2022, 530) 1 januari 2023
Wet aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 36088 In werking getreden (Stb. 2022, 286) 1 juli 2022
Tijdelijke noodwet betaalbare energie 36041 In behandeling Tweede Kamer 1e dag na Stb
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 In werking getreden (Stb. 2021, 652) 1 januari 2022