Home

Wetsvoorstellen Omzetbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Overige fiscale maatregelen 2022 35298 Nota's van wijziging 1 januari 2022