Home

Wetsvoorstellen Omzetbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Fiscale verzamelwet 2023 36107 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Tijdelijke noodwet betaalbare energie 36041 In behandeling Tweede Kamer 1e dag na Stb
Overige fiscale maatregelen 2022 35298 In werking getreden 1 januari 2022