Ga verder naar content

Wetsvoorstellen Omzetbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Overige fiscale maatregelen 2022 35298 Ingediend Tweede Kamer 1 januari 2022