Home

Wetsvoorstellen Autobelastingen

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 In werking getreden (Stb. 2022, 532) 1 januari 2025
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 In werking getreden (Stb. 2021, 652) 1 januari 2022
Belastingplan 2022 35927 In werking getreden (Stb. 2021, 651) 1 januari 2022
Wet vrachtwagenheffing 35910 In werking getreden (Stb. 2022, 330) bij KB
Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord 35304 In werking getreden (Stb. 2019, 511) Diverse data