Home

Wetsvoorstellen Dividend- en bronbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase Plandatum
inwerkingtreding
Fiscale verzamelwet 2023 36107 In werking getreden (Stb. 2022, 530) 1 januari 2023
Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD-2 35931 In werking getreden (Stb. 2021, 653) 1 januari 2022
Wet invoering conditionele bronbelasting 35779 Afgekondigd (Stb. 2021, 543) 1 januari 2024
Fiscale verzamelwet 2022 35708 In werking getreden (Stb. 2021, 612) 1 januari 2022
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 In behandeling Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur