Home

Wetsvoorstellen Dividend- en bronbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase Plandatum
inwerkingtreding
Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD-2 35931 Aangenomen Tweede Kamer 1 januari 2022
Wet invoering conditionele bronbelasting 35779 Aangenomen Eerste Kamer 1 januari 2024
Fiscale verzamelwet 2022 35708 Voorlopig verslag Eerste Kamer 1 januari 2022
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 3e Nota van wijziging Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur