Home

Wetvoorstellen Formeel

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 In werking getreden (Stb. 2022, 532) 1 januari 2023
Fiscale verzamelwet 2023 36107 In werking getreden (Stb. 2022, 530) 1 januari 2023
Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD-2 35931 In werking getreden (Stb. 2021, 653) 1 januari 2022
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 35930 Aangehouden Tweede Kamer 1 januari 2022
 Registratie UBO bij trusts 35819 In werking getreden (Stb. 2021, 610) Bij KB
 Fiscale verzamelwet 2022 35708 In werking getreden (Stb. 2021, 612) 1 januari 2022
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 4e Nota van wijziging Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 35261 2e Nota van wijziging Tweede Kamer Bij KB
Wijziging Awb omgevingsrecht en nadeelcompensatie  35256 In werking getreden (Stb.2021, 135) Bij KB
Wet digitale overheid  34972 2e nadere memorie van antwoord Eerste Kamer Bij KB