Ga verder naar content

Wetvoorstellen Formeel

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD-2 35931 Ingediend Tweede Kamer 1 januari 2022
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 35930 Ingediend Tweede Kamer 1 januari 2022
 Registratie UBO bij trusts 35819 Nota van wijziging Tweede Kamer Bij KB
 Fiscale verzamelwet 2022 35708 Voorlopig verslag Eerste Kamer 1 januari 2022
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 Nota van wijziging Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 35261 Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer Bij KB
Wijziging Awb omgevingsrecht en nadeelcompensatie  35256 Staatsblad 2021, nr. 135 Bij KB
Wet digitale overheid  34972 2e nadere memorie van antwoord Eerste Kamer Bij KB