Ga verder naar content

Wetsvoorstellen Inkomstenbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD-2 35931 Ingediend Tweede Kamer 1 januari 2022
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 Ingediend Tweede Kamer 1 januari 2022
Belastingplan 2022 35927 Ingediend Tweede Kamer 1 januari 2022
Intrekking van de baangerelateerde investeringskorting 35873 Verslag Tweede Kamer 1 januari 2021
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 Nota van wijziging Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496 2e Nota van wijziging Tweede Kamer 1 januari 2023
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287 2e Nota van Wijziging Tweede Kamer Bij KB