Home

Parlementaire geschiedenis Inkomstenbelasting (vanaf 2022)

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Staatsblad
Overbruggingswet box 3 36204 In werking getreden 1 januari 2023 Stb. 2022, 534
Wet rechtsherstel box 3 36203 In werking getreden 1 januari 2023 Stb. 2022, 533
Belastingplan 2023 36202 In werking getreden 1 januari 2023 Stb. 2022, 532
Fiscale verzamelwet 2023 36107 In werking getreden 1 januari 2023 Stb. 2022, 530
Wet toekomst pensioenen 36061 Aanhangig Eerste Kamer bij KB (1 juli 2023?)  
Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD-2 35931 In werking getreden 1 januari 2022 Stb. 2021, 653
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 In werking getreden 1 januari 2022 Stb. 2021, 652
Belastingplan 2022 35927 In werking getreden 1 januari 2022 Stb. 2021, 651
Intrekking van de baangelateerde investeringskorting 35873 In werking getreden 1 januari 2021 Stb. 2021, 655
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 In behandeling Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur  
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496 In werking getreden 1 januari 2023 Stb. 2022, 531
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 35827 In behandeling Tweede Kamer Bij KB