Home

Wetsvoorstellen Inkomstenbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Overbruggingswet box 3 36204 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Wet rechtsherstel box 3 36203 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Belastingplan 2023 36202 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Fiscale verzamelwet 2023 36107 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Wet toekomst pensioenen 36061 Aanhangig Tweede Kamer bij KB
Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD-2 35931 In werking getreden 1 januari 2022
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 In werking getreden 1 januari 2022
Belastingplan 2022 35927 In werking getreden 1 januari 2022
Intrekking van de baangerelateerde investeringskorting 35873 In werking getreden 1 januari 2021
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 4e Nota van wijziging Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496 Opgeschort o.v.v. Minister 1 januari 2023
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287 2e Nota van Wijziging Tweede Kamer Bij KB