Home

Wetsvoorstellen Internationaal

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling
digitale platformeconomie
36063 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023