Home

Wetsvoorstellen Invordering

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2024
Fiscale verzamelwet 2023 36107 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 35930 Aangehouden Tweede Kamer 1 juli 2023?
Wet vrachtwagenheffing 35910 Nota van wijziging Tweede Kamer Bij KB
Fiscale verzamelwet 2022 35708 In werking getreden 1 januari 2022
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 3e Nota van wijziging Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur