Home

Wetsvoorstellen Invordering

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 In werking getreden (Stb. 2022, 532) 1 januari 2024
Fiscale verzamelwet 2023 36107 In werking getreden (Stb. 2022, 530) 1 januari 2023
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 35930 In behandeling Tweede Kamer 1 juli 2023?
Wet vrachtwagenheffing 35910 In werking getreden (Stb. 2022, 330) Bij KB
Fiscale verzamelwet 2022 35708 In werking getreden (Stb. 2021, 612) 1 januari 2022
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 In behandeling Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur