Home

Wetsvoorstellen Invordering

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 35930 Nota n.a.v. Verslag Tweede Kamer 1 januari 2022
Wet vrachtwagenheffing 35910 Ingediend Tweede Kamer Bij KB
Fiscale verzamelwet 2022 35708 Nota van Antwoord Eerste Kamer 1 januari 2022
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 3e Nota van wijziging Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur