Home

Parlementaire geschiedenis Kansspelbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

(Plandatum)
Inwerkingtreding

Staatsblad
Belastingplan 2023 36202 In werking getreden 1 januari 2023 Stb. 2022, 532
Fiscale verzamelwet 2021 35437 In werking getreden 1 oktober 2021 Stb. 2020, 472
Wet kansspelen op afstand 33996 In werking getreden 1 oktober 2021 Stb. 2019, 127
Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen 35031 In werking getreden 1 oktober 2021 Stb. 2018, 509
Belastingplan 2018 34785 In werking getreden 1 oktober 2021 Stb. 2017, 517
Overige fiscale maatregelen 2018 34786 In werking getreden 1 januari 2018 Stb. 2017, 518
Belastingplan 2018 34785 In werking getreden 1 januari 2018 Stb. 2017, 517
Belastingplan 2015 34002 In werking getreden 1 januari 2015 Stb. 2014, 578
Wet geldstelsel BES 32217 In werking getreden 10 oktober 2010 Stb. 2010, 363
Wet van 11 september 2008, houdende wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet 30583 In werking getreden 3 oktober 2008 Stb. 2008, 385
Belastingplan 2008 31205 In werking getreden 3 oktober 2008 Stb. 2078, 562
Belastingplan 2008 31205 In werking getreden 1 juli 2008 Stb. 2007, 562
Overige fiscale maatregelen 2008 31206 In werking getreden 1 januari 2008 Stb. 2007, 563
Belastingplan 2006 30306 In werking getreden 1 januari 2006 Stb. 2005, 683
Wet van 12 december 2001 tot wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro) 27882 In werking getreden 1 januari 2002

Stb. 2001, 639

Wet van 29 juni 1994 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen tot aanpassing van de administratieve verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten (aanpassing van administratieve verplichtingen) 21287 In werking getreden 14 juli 1994 Stb. 1994, 499
Invoeringswet Invorderingswet 1990 21135 In werking getreden 1 juni 1990 Stb. 1990, 222
Wet tot aanscherping van sancties op het gebied van belastingen 19489 In werking getreden 11 juni 1988 Stb. 1988, 251
Wet van 13 november 1985, houdende herziening van de Wet op de kansspelen (speelautomaten) 16481 In werking getreden 1 december 1986 Stb. 1985, 600
Wet van 26 maart 1981 tot invoering van een afzonderlijke regeling voor de heffing van kansspelbelasting met betrekking tot casinospelen en in verband daarmee wijziging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting 15358 In werking getreden 1 april 1981 Stb. 1981, 143
Verhoging van de Wet op de kansspelbelasting 12003 In werking getreden 1 januari 1973 Stb. 1972, 692
Wet op de kansspelbelasting 7603 In werking getreden 31 december 1964 Stb. 1964, 483
Wet op de kansspelbelasting 5787 In werking getreden 1 november 1961 Stb. 1961, 313