Ga verder naar content

Wetsvoorstellen Loonbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 35929 Ingediend Tweede Kamer 1 januari 2022
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 Ingediend Tweede Kamer 1 januari 2022
Belastingplan 2022 35927 Ingediend Tweede Kamer 1 januari 2022
 Intrekking van de baangerelateerde investeringskorting 35873 Verslag Tweede Kamer 1 januari 2021
 Fiscale verzamelwet 2022 35708 Voorlopig verslag Eerste Kamer 1 januari 2022
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287 2e Nota van wijziging Tweede Kamer Bij Kb