Home

Wetsvoorstellen Loonbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 35929 Behandeling Tweede Kamer 1 januari 2022
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 Aangenomen Tweede Kamer 1 januari 2022
Belastingplan 2022 35927 Aangenomen Tweede Kamer 1 januari 2022
 Intrekking van de baangerelateerde investeringskorting 35873 Aangenomen Tweede Kamer 1 januari 2021
 Fiscale verzamelwet 2022 35708 Eindverslag Eerste Kamer 1 januari 2022
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287 2e Nota van wijziging Tweede Kamer Bij Kb