Home

Wetsvoorstellen Loonbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Fiscale verzamelwet 2023 36107 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Wet toekomst pensioenen 36061 Aanhangig Tweede Kamer bij KB
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 35929 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2022
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 In werking getreden 1 januari 2022
Belastingplan 2022 35927 In werking getreden 1 januari 2022
Intrekking van de baangerelateerde investeringskorting 35873 In werking getreden 1 januari 2021
Fiscale verzamelwet 2022 35708 In werking getreden 1 januari 2022
Overige fiscale maatregelen 2021 35573 In werking getreden 1 januari 2021
Fiscale verzamelwet 2021 35437 In werking getreden 1 januari 2021 (met deels  terugwerkende kracht
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287 2e Nota van wijziging Tweede Kamer Bij Kb (1 juli 2022?)