Home

Wetsvoorstellen Loonbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 In werking getreden (Stb. 2022, 532) 1 januari 2023
Fiscale verzamelwet 2023 36107 In werking getreden (Stb. 2022, 530) 1 januari 2023
Wet toekomst pensioenen 36061 In behandeling Eerste Kamer bij KB (1 juli 2023?)
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 35929 In werking getreden (Stb. 2022, 539) 1 januari 2023
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 In werking getreden (Stb. 2021,652)  1 januari 2022
Belastingplan 2022 35927 In werking getreden (Stb. 2021, 651) 1 januari 2022
Intrekking van de baangerelateerde investeringskorting 35873 In werking getreden (Stb. 2021, 655) 1 januari 2021
Fiscale verzamelwet 2022 35708 In werking getreden (Stb. 2021, 612) 1 januari 2022
Overige fiscale maatregelen 2021 35573 In werking getreden (Stb. 2020, 542) 1 januari 2021
Fiscale verzamelwet 2021 35437 In werking getreden (Stb. 2020, 472) 1 januari 2021 (met deels  terugwerkende kracht)
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 35287 In behandeling Tweede Kamer Bij KB