Home

Wetsvoorstellen Successie / Belastingen van rechtsverkeer

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 In werking getreden (Stb. 2022, 532) 1 januari 2023
Belastingplan 2022 35927 In werking getreden (Stb. 2021, 651) 1 januari 2022
Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 36003 In werking getreden (Stb. 2022, 345) 1 januari 2023