Home

Wetsvoorstellen Successie / Belastingen van rechtsverkeer

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023
Belastingplan 2022 35927 In werking getreden 1 januari 2022
Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 36003 Stb 2022, 345 1 januari 2023