Home

Wetsvoorstellen Successie / Belastingen van rechtsverkeer

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2022 35927 Aangenomen Tweede Kamer 1 januari 2022