Home

Wetsvoorstellen Vennootschapsbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel 35933 Aangenomen Tweede Kamer 1 januari 2022
Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit ATAD-2 35931 Aangenomen Tweede Kamer 1 januari 2022
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 Aangenomen Tweede Kamer 1 januari 2022
Belastingplan 2022 35927 Aangenomen Tweede Kamer 1 januari 2022
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 3e Nota van wijziging Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur