Home

Wetsvoorstellen Vennootschapsbelasting

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Belastingplan 2023 36202 In werking getreden (Stb. 2022, 532).  1 januari 2023
Fiscale verzamelwet 2023 36107 In werking getreden (Stb. 2022, 530) 1 januari 2023
Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel 35933 In werking getreden (Stb. 2021, 654) 1 januari 2022
Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit ATAD-2 35931 In werking getreden (Stb. 2021, 653) 1 januari 2022
Overige fiscale maatregelen 2022 35928 In werking getreden (Stb. 2021, 652) 1 januari 2022
Belastingplan 2022 35927 In werking getreden (Stb. 2021, 651) 1 januari 2022
Initiatiefwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 In behandeling Tweede Kamer 18 september 2020, 12.00 uur