Home

Wetsvoorstellen WOZ

 Wetsvoorstellen Kamerstuk Fase

Plandatum
inwerkingtreding

Fiscale verzamelwet 2023 36107 Aanhangig Tweede Kamer 1 januari 2023