Home

Wetboek van Koophandel

Geldig vanaf 15 november 2019
Geldig vanaf 15 november 2019

Wetboek van Koophandel

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-11-2019]

Algemeene bepaling

Artikel 1

Het Burgerlijk Wetboek is, voor zoo verre daarvan bij dit Wetboek niet bijzonderlijk is afgeweken, ook op de in dit Wetboek behandelde onderwerpen toepasselijk.

Eerste Boek. Van den koophandel in het algemeen

Eerste titel. Van kooplieden en van daden van koophandel

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1935]

Tweede titel. Vervallen.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2002]

Derde titel. Van de vennootschap onder ene firma en van die bij wijze van geldschieting of "en commandite" genaamd

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24 [Vervallen per 15-03-1921]

Artikel 25 [Vervallen per 15-03-1921]

Artikel 26 [Vervallen per 15-03-1921]

Artikel 27 [Vervallen per 15-03-1921]

Artikel 28 [Vervallen per 15-03-1921]

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 36 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 37 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 38 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 39 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 40 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 41 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 42 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 43 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 44 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 45 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 46 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 47 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 48 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 49 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 50 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 51 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 52 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 53 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 54 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 55 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 56 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 57 [Vervallen per 26-07-1976]

Artikel 58 [Vervallen per 26-07-1976]

Vierde titel. Van beurzen van koophandel en tussenpersonen

Eerste afdeeling. Van beurzen van koophandel

Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61

Tweede afdeeling. Van tussenpersonen

Artikel 62
Artikel 63 [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 63a [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 63b [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 63c [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 63cc [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 63d [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 63e [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 64 [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 65 [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 65a [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 65b [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 65c [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 66 [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 66a [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 66b [Vervallen per 01-03-2001]
Artikel 67 [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 67a [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 68
Artikel 68a [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 68b
Artikel 69
Artikel 70
Artikel 71 [Vervallen per 01-01-1967]
Artikel 72 [Vervallen per 15-10-1922]
Artikel 73 [Vervallen per 15-10-1922]

Derde afdeling. Van de agentuurovereenkomst

Artikel 74 [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74a [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74b [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74c [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74d [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74e [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74f [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74g [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74h [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74i [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74j [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74k [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74l [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74m [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74n [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74o [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74p [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74q [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74r [Vervallen per 01-09-1993]
Artikel 74s [Vervallen per 01-09-1993]

Vierde afdeling. Van de handelsreizigersovereenkomst

Artikel 75 [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 75a [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 75b [Vervallen per 01-04-1997]
Artikel 75c [Vervallen per 01-04-1997]

Vijfde titel. Van commissionairs

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 81 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 83 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 84 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 85a [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 86 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 87 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 88 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 89 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 90 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 91 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 92 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 93 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 94 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 95 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 96 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 97 [Vervallen per 01-11-1952]

Artikel 98 [Vervallen per 01-11-1952]

Artikel 99 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 99a [Vervallen per 01-04-1991]

Zesde titel. Van wisselbrieven en orderbriefjes

Eerste afdeeling. Van de uitgifte en den vorm van den wisselbrief

Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 102a
Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 109a
Artikel 109b
Artikel 109c

Tweede afdeeling. Van het endossement

Artikel 110
Artikel 111
Artikel 112
Artikel 113
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 119

Derde afdeeling. Van de acceptatie

Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122
Artikel 123
Artikel 124
Artikel 125
Artikel 126
Artikel 127
Artikel 127a
Artikel 127b
Artikel 127c
Artikel 127d
Artikel 128

Vierde afdeeling. Van het aval

Artikel 129
Artikel 130
Artikel 131

Vijfde afdeeling. Van den vervaldag

Artikel 132
Artikel 133
Artikel 134
Artikel 135
Artikel 136

Zesde afdeeling. Van de betaling

Artikel 137
Artikel 138
Artikel 139
Artikel 140
Artikel 141

Zevende afdeeling. Van het recht van regres in geval van non-acceptatie of non-betaling

Artikel 142
Artikel 143
Artikel 143a
Artikel 143b
Artikel 143c
Artikel 143d
Artikel 144
Artikel 145
Artikel 146
Artikel 146a
Artikel 147
Artikel 148
Artikel 149
Artikel 150
Artikel 151
Artikel 152
Artikel 152a
Artikel 153

Achtste afdeeling. Van de tusschenkomst

1. Algemeene bepalingen
Artikel 154
2. Acceptatie bij tusschenkomst
Artikel 155
Artikel 156
Artikel 157
3. Betaling bij tusschenkomst
Artikel 158
Artikel 159
Artikel 160
Artikel 161
Artikel 162

Negende afdeeling. Van wisselexemplaren, wisselafschriften en vermiste wisselbrieven

1. Wisselexemplaren
Artikel 163
Artikel 164
Artikel 165
2. Wisselafschriften
Artikel 166
Artikel 167
3. Vermiste wisselbrieven
Artikel 167a
Artikel 167b

Tiende afdeeling. Van veranderingen

Artikel 168

Elfde afdeeling. Van verjaring

Artikel 168a
Artikel 169
Artikel 170

Twaalfde afdeeling. Algemene bepalingen

Artikel 171
Artikel 171a
Artikel 172
Artikel 173

Dertiende afdeeling. Van orderbriefjes

Artikel 174
Artikel 175
Artikel 176
Artikel 177

Zevende titel. Van chèques, en van promessen en quitantiën aan toonder

Eerste afdeeling. Van de uitgifte en den vorm van de chèque

Artikel 178
Artikel 179
Artikel 180
Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 183a
Artikel 184
Artikel 185
Artikel 186
Artikel 187
Artikel 188
Artikel 189
Artikel 190
Artikel 190a
Artikel 190b

Tweede afdeeling. Van de overdracht

Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193
Artikel 194
Artikel 195
Artikel 196
Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200
Artikel 201

Derde afdeeling. Van het aval

Artikel 202
Artikel 203
Artikel 204

Vierde afdeeling. Van de aanbieding en van de betaling

Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207
Artikel 208
Artikel 209
Artikel 210
Artikel 211
Artikel 212
Artikel 213

Vijfde afdeeling. Van de gekruiste chèque en van de verrekeningschèque

Artikel 214
Artikel 215
Artikel 216

Zesde afdeeling. Van het recht van regres in geval van non-betaling

Artikel 217
Artikel 217a
Artikel 218
Artikel 218a
Artikel 218b
Artikel 218c
Artikel 219
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 221a
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225

Zevende afdeeling. Van chèque-exemplaren en vermiste chèques

Artikel 226
Artikel 227
Artikel 227a
Artikel 227b

Achtste afdeeling. Van veranderingen

Artikel 228

Negende afdeeling. Van verjaring

Artikel 228a
Artikel 229
Artikel 229a

Tiende afdeeling. Algemeene bepalingen

Artikel 229abis
Artikel 229b
Artikel 229bbis
Artikel 229c
Artikel 229d
Artikel 229dbis [Vervallen per 01-01-1986]

Elfde afdeeling. Van quitantiën en promessen aan toonder

Artikel 229e
Artikel 229f
Artikel 229g
Artikel 229h
Artikel 229i
Artikel 229j
Artikel 229k

Achtste titel. Van reclame of terugvordering in geval van faillissement

Artikel 230 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 231 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 232 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 233 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 234 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 235 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 236 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 237 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 238 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 239 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 240 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 241 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 242 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 243 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 244 [Vervallen per 01-01-1935]

Artikel 245 [Vervallen per 01-01-1935]

Negende titel. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 246 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 247 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 248 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 249 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 250 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 251 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 252 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 253 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 254 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 255 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 256 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 257 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 258 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 259 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 260 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 261 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 262 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 263 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 264 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 265 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 266 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 267 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 268 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 269 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 270 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 271 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 272 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 273 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 274 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 275 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 276 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 277 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 278 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 279 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 280 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 281 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 282 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 283 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 284 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 285 [Vervallen per 01-09-1896]

Artikel 286 [Vervallen per 26-07-1976]

Tiende titel. [Vervallen per 01-01-2006]

Eerste afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 287 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 288 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 289 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 290 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 291 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 292 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 293 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 294 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 295 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 296 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 297 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 298 [Vervallen per 01-01-1992]

Tweede afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 299 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 300 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 301 [Vervallen per 01-01-2006]

Derde afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 302 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 303 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 304 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 305 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 306 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 307 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 308 [Vervallen per 01-01-2006]

Tweede Boek. Van de regten en verpligtingen uit scheepvaart voortspruitende

Algemeene Bepaling

Artikel 309

Eerste titel. Van zeeschepen

Artikel 310

Artikel 311

Artikel 311a

Artikel 311b

Artikel 312

Artikel 313 [Vervallen per 19-07-2006]

Artikel 314 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 315 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 316 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 317 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318a [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318b [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318c [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318d [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318e [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318f [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318g [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318h [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318i [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318j [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318k [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318l [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318m [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318n [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318o [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318p [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318q [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318r [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318s [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318t [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318u [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 318v [Vervallen per 01-05-1993]

Artikel 319

Artikel 319a [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 319b

Tweede titel

Artikel 320 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 321 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 322 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 323 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 324 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 325 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 326 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 327 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 328 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 329 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 330 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 331 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 332 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 333 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 334 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 335 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 336 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 337 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 338 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 339 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 340

Artikel 340a [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 340b [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 340c [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 340d [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 340e [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 340f [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 340g [Vervallen per 01-04-1991]

Derde titel. Van den kapitein

Artikel 341

Artikel 341a [Vervallen per 01-04-1998]

Artikel 341b [Vervallen per 01-02-2002]

Artikel 342

Artikel 343

Artikel 344

Artikel 345

Artikel 346 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 347

Artikel 348

Artikel 349

Artikel 350

Artikel 351

Artikel 352 [Vervallen per 01-05-1990]

Artikel 353

Artikel 354

Artikel 355

Artikel 356

Artikel 357

Artikel 358

Artikel 358a

Artikel 358b

Artikel 359

Artikel 360 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 361 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 362 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 363 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 364 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 365 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 366 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 367

Artikel 368

Artikel 369 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 370

Artikel 371 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 371a

Artikel 372

Artikel 373 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 374

Artikel 375 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 376 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 377 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 378 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 379 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 380 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 381 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 382 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 383 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 384 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 385 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 386 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 387 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 388

Artikel 389 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 390 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 391 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 392 [Vervallen per 20-08-2013]

Artikel 392a [Vervallen per 20-08-2013]

Vierde titel. Van de schepelingen

§ 1. Algemeene bepalingen

Artikel 393 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 394 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 395 [Vervallen per 01-02-2002]

§ 2. Van de arbeidsovereenkomst tot de vaart ter zee

Artikel 396 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 397 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 398 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 399 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 400 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 401 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 402 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 403 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 404 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 405 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 406 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 407 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 408 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 409 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 410 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 411 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 412 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 413 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 414 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415a [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415b [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415c [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415d [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415e [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415f [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415g [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415h [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 415i [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 416 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 417 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 418 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 419 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 420 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 421 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 422 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 423 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 424 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 425 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 426 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 427 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 428 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 429 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 430 [Vervallen per 01-10-1970]
Artikel 431 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 432 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 433 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 434 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 435 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 436 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 437 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 438 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 439 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 440 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 441 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 442 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 443 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 444 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 445 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 446 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 447 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 448 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 449 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 450 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 450a [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 450aa [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 450b [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 450c [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 450d [Vervallen per 20-08-2013]

§ 3. Van de monsterrol en het monsterboekje

Artikel 450e [Vervallen per 01-02-2002]
Artikel 451 [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 451a [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 451b [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 451c [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 451d [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 451e [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 451f [Vervallen per 01-02-2002]
Artikel 451g [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 451h [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 451i [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 451j [Vervallen per 20-08-2013]

§ 4. Van de schepelingen ter visscherij

Artikel 452 [Vervallen per 20-08-2013]

§ 5. Van de schepelingen ter zeevisserij die een arbeidsovereenkomst met de zeewerkgever hebben gesloten

Artikel 452a [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452b [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452c [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452d [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452e [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452f [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452g [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452h [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452i [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452j [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452k [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452l [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452m [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452n [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452o [Vervallen per 20-08-2013]
Artikel 452p [Vervallen per 20-08-2013]

§ 6. [Vervallen per 15-11-2019]

Artikel 452q [Vervallen per 15-11-2019]
Artikel 452r [Vervallen per 15-11-2019]
Artikel 452s [Vervallen per 15-11-2019]
Artikel 452t [Vervallen per 15-11-2019]
Artikel 452u [Vervallen per 15-11-2019]
Artikel 452v [Vervallen per 15-11-2019]
Artikel 452w [Vervallen per 15-11-2019]

Vijfde titel. Van vervrachting en bevrachting van schepen

§ 1. Algemeene bepalingen

Artikel 453 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 454 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 455 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 456 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 457 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 458 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 459 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 459a [Vervallen per 01-04-1991]

§ 2. Tijd-bevrachting

Artikel 460 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 461 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 462 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 463 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 464 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 465 [Vervallen per 01-04-1991]

Vijfde titel A. Van het vervoer van goederen

§ 1. Algemeene bepalingen

Artikel 466 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 467 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 467a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 468 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 469 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 469a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 469b [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 470 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 470a [Vervallen per 17-12-1955]
Artikel 471 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 472 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 473 [Vervallen per 26-07-1982]
Artikel 473a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 474 [Vervallen per 01-04-1966]
Artikel 475 [Vervallen per 01-04-1966]
Artikel 476 [Vervallen per 26-07-1982]
Artikel 477 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 478 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 479 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 480 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 481 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 482 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 483 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 484 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 485 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 486 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 487 [Vervallen per 26-07-1982]
Artikel 488 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 489 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 490 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 491 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 492 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 493 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 494 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 495 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 496 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 497 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 498 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 499 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 500 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 501 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 502 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 503 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 504 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 505 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 506 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 507 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 508 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 509 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 510 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 511 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 512 [Vervallen per 17-12-1955]
Artikel 513 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 513a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 514 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 515 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 516 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517b [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517c [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517d [Vervallen per 01-04-1991]

§ 2. Vaste lijnen

Artikel 517e [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517f [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517g [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517h [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517i [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517j [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517k [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517l [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517m [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517n [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517o [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517p [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517q [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517r [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517s [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517t [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517u [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517ubis [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517v [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517w [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517x [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 517ij [Vervallen per 17-12-1955]

§ 3. Tijd-bevrachting

Artikel 517z [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518b [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518c [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518d [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518e [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518f [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518g [Vervallen per 01-05-1993]

§ 4. Reis-bevrachting

Artikel 518h [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518i [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518j [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518k [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518l [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518m [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518n [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518o [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518p [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518q [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518r [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518s [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518t [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518u [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518v [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518w [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518x [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518ij [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 518z [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519b [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519c [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519d [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519e [Vervallen per 17-12-1955]
Artikel 519f [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519g [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519h [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519i [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519j [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519k [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519l [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519m [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519n [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519o [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519p [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519q [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519r [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519s [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519t [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519u [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519v [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519w [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519x [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519ij [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 519z [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520abis [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520b [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520c [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520d [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520e [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520f [Vervallen per 01-05-1993]

§ 5. Vervoer van stukgoederen

Artikel 520g [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520h [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520i [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520j [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520k [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520l [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520m [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520n [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520o [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520p [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520q [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520r [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520s [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 520t [Vervallen per 01-04-1991]

Vijfde titel B. Van het vervoer van personen

§ 1. Algemeene bepalingen

Artikel 521 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 522 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 523 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 524 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 524a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 524b [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 525 [Vervallen per 01-04-1966]
Artikel 526 [Vervallen per 01-04-1966]
Artikel 527 [Vervallen per 01-04-1966]
Artikel 528 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 529 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 530 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 531 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 532 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533b [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533c [Vervallen per 01-05-1993]

§ 2. Vaste lijnen

Artikel 533d [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533e [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533f [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533g [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533h [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533i [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533j [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533k [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533l [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533m [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533mbis [Vervallen per 01-04-1991]

§ 3. Tijd-bevrachting

Artikel 533n [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533o [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533p [Vervallen per 01-05-1993]

§ 4. Reis-bevrachting

Artikel 533q [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533r [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533s [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533t [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533u [Vervallen per 01-04-1991]

§ 5. Vervoer van enkele personen

Artikel 533v [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533w [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533x [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533ij [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 533z [Vervallen per 01-04-1991]

Zesde titel. Van aanvaring

Artikel 534 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 535 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 536 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 536a [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 537 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 538 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 539 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 540 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 541 [Vervallen per 01-04-1966]

Artikel 542 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 543 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 544 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 544a [Vervallen per 01-04-1991]

Zevende titel. Van hulp en berging

Artikel 545 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 546 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 547 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 548 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 549 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 550 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 551 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 552 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 553 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 554 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 555 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 556 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 557 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 558 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 559 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 560 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 561 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 562 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 563 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 564 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 565 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 566 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 567 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 568 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 569 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 570 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 571 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 572 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 573 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 574 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 575 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 576 [Vervallen per 01-04-1991]

Achtste titel. Van bodemerij

Artikel 577 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 578 [Vervallen per 01-10-1838]

Artikel 579 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 580 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 581 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 582 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 583 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 584 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 585 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 586 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 587 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 588 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 589 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 590 [Vervallen per 01-02-1927]

Artikel 591 [Vervallen per 01-02-1927]

Negende titel. [Vervallen per 01-01-2006]

Eerste afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 592 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 593 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 594 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 595 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 596 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 597 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 598 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 599 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 600 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 601 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 602 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 603 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 604 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 605 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 606 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 607 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 608 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 609 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 610 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 611 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 612 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 613 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 614 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 615 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 616 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 617 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 618 [Vervallen per 01-01-2006]

Tweede afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 619 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 620 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 621 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 622 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 623 [Vervallen per 01-01-2006]

Derde afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 624 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 625 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 626 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 627 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 628 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 629 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 630 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 631 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 632 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 633 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 634 [Vervallen per 01-01-2006]

Vierde afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 635 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 636 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 637 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 638 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 639 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 640 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 641 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 642 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 643 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 644 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 645 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 646 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 647 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 648 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 649 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 650 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 651 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 652 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 653 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 654 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 655 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 656 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 657 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 658 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 659 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 660 [Vervallen per 01-02-1927]
Artikel 661 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 662 [Vervallen per 01-01-2006]

Vijfde afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 663 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 664 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 665 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 666 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 667 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 668 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 669 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 670 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 671 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 672 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 673 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 674 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 675 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 676 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 677 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 678 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 679 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 680 [Vervallen per 01-01-1992]

Zesde afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 681 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 682 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 683 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 684 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 685 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 685a [Vervallen per 01-01-2006]

Tiende titel. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 686 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 687 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 688 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 689 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 690 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 691 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 692 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 693 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 694 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 695 [Vervallen per 01-01-2006]

Elfde titel. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 696 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 697 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 698 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 699 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 700 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 701 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 702 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 703 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 704 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 705 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 706 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 707 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 708 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 709 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 710 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 711 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 712 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 713 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 714 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 715 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 716 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 717 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 718 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 719 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 720 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 721 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 722 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 723 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 724 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 725 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 726 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 727 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 728 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 729 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 730 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 731 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 732 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 733 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 734 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 735 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 736 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 737 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 738 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 739 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 740 [Vervallen per 01-04-1991]

Elfde titel A. Van de beperking der aansprakelijkheid

Artikel 740a [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 740b [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 740c [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 740d [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 740e [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 740f [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 740g [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 740h [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 740i [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 740j [Vervallen per 01-01-1997]

Twaalfde titel. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 741 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 742 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 743 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 744 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 745 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 746 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 747 [Vervallen per 01-01-1992]

Dertiende titel. Van de binnenvaart

Eerste afdeling. Binnenschepen en voorwerpen aan boord daarvan

§ 1. Rechten op binnenschepen
Artikel 748 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 749 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 750 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 751 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 752 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 753 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 754 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 755 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 756 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 757 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 758 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 759 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 760 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 761 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 762 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 763 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 764 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765b [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765c [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765d [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765e [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765f [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765g [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765h [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765i [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765j [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765k [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765l [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765m [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 765n [Vervallen per 01-04-1991]
§ 2. Voorrechten op binnenschepen
Artikel 766 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 767 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 768 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 769 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 770 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 771 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 772 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 773 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 774 [Vervallen per 01-04-1991]
§ 3. Voorrechten op voorwerpen aan boord van binnenschepen
Artikel 775 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 775a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 775b [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 775c [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 775d [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 775e [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 775f [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 776 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 777 [Vervallen per 01-05-1993]
Artikel 778 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 779 [Vervallen per 01-01-1983]

Tweede afdeeling. Van den eigenaar en den gebruiker van een binnenschip

Artikel 780 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 781 [Vervallen per 01-04-1991]

Derde afdeeling. Van den schipper en de schepelingen

Artikel 782
Artikel 783
Artikel 784 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 785
Artikel 786 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 787 [Vervallen per 01-04-1991]

Vierde afdeeling. Van vervrachting en bevrachting van binnenschepen in het algemeen

Artikel 788 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 789 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 790 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 791 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 791a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 792 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 793 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 794 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 795 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 796 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 797 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 798 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 799 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 800 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 801 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 802 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 803 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 804 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 805 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 806 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 807 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 808 [Vervallen per 01-04-1991]

Vijfde afdeeling. Van het vervoer van goederen

Artikel 809 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 810 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 811 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 812 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 813 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 814 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 815 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 815a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 816 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 817 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 818 [Vervallen per 01-05-1990]
Artikel 819 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 820 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 821 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 822 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 823 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 824 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 825 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 826 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 827 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 828 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 829 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 830 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 831 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 832 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 833 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 834 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 835 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 836 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 837 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 838 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 839 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 840 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 841 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 842 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 843 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 844 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 845 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 846 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 847 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 848 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 849 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 850 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 851 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 852 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 853 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 854 [Vervallen per 01-05-1993]
§ 2. Beurtvaart
Artikel 855 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 856 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 857 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 858 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 859 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 860 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 861 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 862 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 863 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 864 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 865 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 866 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 867 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 868 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 869 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 870 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 871 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 872 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 873 [Vervallen per 01-04-1991]
§ 3. Reisbevrachting
Artikel 874 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 875 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 876 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 877 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 878 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 879 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 880 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 881 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 882 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 883 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 884 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 885 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 886 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 887 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 888 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 889 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 890 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 891 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 892 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 893 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 894 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 895 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 896 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 897 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 898 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 899 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 900 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 901 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 902 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 903 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 904 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 905 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 906 [Vervallen per 01-04-1991]
§ 4. Bevrachting voor liggen en/of varen
Artikel 907 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 908 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 909 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 910 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 911 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 912 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 913 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 914 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 915 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 916 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 917 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 918 [Vervallen per 01-04-1991]

Zesde afdeeling. Van het vervoer van personen

Artikel 919 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 920 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 921 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 921a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 922 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 923 [Vervallen per 01-05-1990]
Artikel 924 [Vervallen per 01-04-1991]

Zevende afdeeling. Van het sleepen van binnenschepen

Artikel 925 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 926 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 927 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 928 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 929 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 930 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 931 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 931a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 932 [Vervallen per 01-05-1990]
Artikel 933 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 934 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 935 [Vervallen per 01-05-1990]

Achtste afdeeling. Van aanvaring

Artikel 936 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 937 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 938 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 939 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 940 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 940a [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 941 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 942 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 943 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 944 [Vervallen per 01-05-1990]
Artikel 945 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 946 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 947 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 948 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 949 [Vervallen per 01-04-1991]

Negende afdeeling. Van hulp en berging

Artikel 950 [Vervallen per 01-04-1991]

Tiende afdeeling. Van avarijen

Artikel 951 [Vervallen per 01-04-1991]

Afdeling 10A. Van de beperking der aansprakelijkheid

Artikel 951a [Vervallen per 01-01-1997]
Artikel 951b [Vervallen per 01-01-1997]
Artikel 951c [Vervallen per 01-01-1997]
Artikel 951d [Vervallen per 01-01-1997]
Artikel 951e [Vervallen per 01-01-1997]
Artikel 951f [Vervallen per 01-01-1997]
Artikel 951g [Vervallen per 01-01-1997]

Elfde afdeeling. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 952 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 953 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 954 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 955 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 956 [Vervallen per 01-04-1991]
Artikel 957 [Vervallen per 01-01-2006]

Algemene slotbepaling

Artikel 958