Home

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 19 juli 1968, nr. D68/4876, directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen;

Gelet op de artikel 8, zesde lid, 9, tweede lid, letter b, 10, 11, eerste lid, aanhef en letters f, o, 2°, en u, 12, derde lid, 20, tweede lid, letter b, 29, derde lid, 39, 41b, eerste lid, 50, achtste en elfde lid, alsmede 50a, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 329);

De Raad van State gehoord (advies van 31 juli 1968, nr. 45);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 7 augustus 1968, nr. D68/4944, directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Begripsbepalingen

Artikel 1

Hoofdstuk I. Vergoeding

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Hoofdstuk II. Vrijstellingen; tarief

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-1988]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-1988]

Hoofdstuk III. Grensoverschrijdend verkeer van goederen en diensten

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1993]

Hoofdstuk IV. Suppletie

Artikel 15

Hoofdstuk V. Bijzondere regelingen

Afdeling A. Ondernemers met verschillende tarieven

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 16b

Artikel 16c

Artikel 16d

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 18

Artikel 19

Afdeling B. Zegelsystemen, waardebonnen enz.

Artikel 20

Artikel 21

Afdeling C. Aftrek van voorbelasting

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 23 [Vervallen per 01-10-2002]

Artikel 24 [Vervallen per 01-10-2002]

Afdeling D. Bevoorrading van vervoermiddelen

Artikel 24a

Afdeling E. Verlegging

Artikel 24b

Artikel 24ba

Artikel 24bb

Afdeling F. Fiscaal vertegenwoordiger

Artikel 24c

Artikel 24d

Hoofdstuk VI. Aanwijzingen

Artikel 25

Hoofdstuk VII

Artikel 25a [Vervallen per 01-01-1993]

Slotbepaling

Artikel 26

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C