Home

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 29 april 1971, nr. B71/8431, directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen;

Gelet op de artikelen 11, derde lid, 15, 37, en 53 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1970, 611);

De Raad van State gehoord (advies van 2 juni 1971, nr. 6);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 juni 1971, nr. B 71/11450, directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Begripsbepaling

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder wet: Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Hoofdstuk I. Overdrachtsbelasting

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 5bis

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 5c

Artikel 5d

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 7

Hoofdstuk II. Assurantiebelasting

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 9 [Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 9a

Hoofdstuk III. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11 [Vervallen per 01-03-1989]

Artikel 12 [Vervallen per 01-03-1989]

Artikel 13 [Vervallen per 01-03-1989]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 15 [Vervallen per 29-03-1976]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk IV. Beursbelasting

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 19

Bijlage