Home

Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

1.

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 9, 10, 13, 13ab, 13d, 14a, 14b, 15g, 15i, 16, 17, 21, 23c en 25a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

2.

Deze regeling verstaat onder de wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2bis

1.

Voor de toepassing van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, van de wet wordt onder werknemers verstaan werknemers in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.

2.

Voor de toepassing van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, van de wet wordt onder het loon op jaarbasis verstaan het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 dat de werknemer heeft genoten in het laatste kalenderjaar dat voor aanvang van het jaar is geëindigd.

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Artikel 2d

Artikel 2e

Artikel 3

Artikel 4. Aftrekbare giften in natura; voorwaarden taxatierapport

Artikel 4a. Aftrekbare giften in natura; voorwaarden factuur

Artikel 4b [Vervallen per 04-09-1971]

Artikel 5

Artikel 5a [Vervallen per 04-09-1971]

Artikel 6

Bijlage behorende bij de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971