Home

Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971

Geldig van 1 januari 2007 tot 1 januari 2009
Geldig van 1 januari 2007 tot 1 januari 2009

Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2007 tot 01-01-2009]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

1.

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 9, 13, 21 en 25a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

2.

Deze regeling verstaat onder de wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 2

De ingevolge artikel 9, eerste lid, onderdeel f, van de wet te bepalen redelijke rente voor de in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, bedoelde ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen bedraagt 5 percent.

Artikel 2bis [Vervallen per 01-01-2007]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2a

Artikel 2b [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2c [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4a [Vervallen per 04-09-1971]

Artikel 4b [Vervallen per 04-09-1971]

Artikel 5

Artikel 5a [Vervallen per 04-09-1971]

Artikel 6