Home

Uitvoeringsregeling Successiewet 1956

Geldig van 1 januari 2008 tot 1 januari 2010
Geldig van 1 januari 2008 tot 1 januari 2010

Uitvoeringsregeling Successiewet 1956

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2008 tot 01-01-2010]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2010]

Aanhef

De staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 65, 73 en 75 van de Successiewet 1956 (Stb. 362);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-1985]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1985]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3

De in artikel 73 van de Successiewet 1956 bedoelde aangifte wordt ingediend bij de inspecteur. Zij houdt in:

  1. de naam, voornamen, laatste woonplaats en de dagtekening van het overlijden van de erflater;

  2. een omschrijving van de goederen of bewijsstukken, de rechtsverhouding krachtens welke de aangever deze onder zich heeft, en de aanwijzing van hun bestemming.

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1985]

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 8

Artikel 9