Home

Burgerlijk Wetboek Boek 5

Geldig van 19 september 2018 tot 1 mei 2023
Geldig van 19 september 2018 tot 1 mei 2023

Burgerlijk Wetboek Boek 5

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-09-2018 tot 01-05-2023]

Boek 5. Zakelijke rechten

Titel 1. Eigendom in het algemeen

Artikel 1

1.

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.

2.

Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.

3.

De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten.

Artikel 2

De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen.

Artikel 3

Titel 2. Eigendom van roerende zaken

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Titel 3. Eigendom van onroerende zaken

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Titel 5. Mandeligheid

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Titel 6. Erfdienstbaarheden

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Titel 7. Erfpacht

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Titel 8. Opstal

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Titel 9. Appartementsrechten

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 106
Artikel 107
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111
Artikel 112
Artikel 113
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 118a
Artikel 119
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122
Artikel 123

Afdeling 2. De vereniging van eigenaars

Artikel 124
Artikel 125
Artikel 126
Artikel 127
Artikel 127a
Artikel 128
Artikel 129
Artikel 130
Artikel 131
Artikel 132
Artikel 133
Artikel 134
Artikel 135

Afdeling 3. Rechten uit verzekeringsovereenkomsten

Artikel 136
Artikel 138

Afdeling 4. Wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing

Artikel 139
Artikel 140
Artikel 140a
Artikel 140b
Artikel 141
Artikel 142
Artikel 143
Artikel 144
Artikel 145
Artikel 146
Artikel 147