Home

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Geldig van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011
Geldig van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2011 tot 01-07-2011]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

Artikel 1

Hoofdstuk 2. Verzoek om uitnodiging tot het doen van aangifte

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk 3. Uitnodiging tot het doen van aangifte

Artikel 4a

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 18a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk 4. Het doen van aangifte en melding

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 21c

Artikel 22

Hoofdstuk 5. Voorlopige aanslag

Artikel 23

Artikel 24

Hoofdstuk 6. Tijdvak

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk 7. Uitstel van betaling

Artikel 30

Hoofdstuk 7a. Basisregistratie inkomen

Artikel 30a

Artikel 30b

Hoofdstuk 8. Heffingsrente

Artikel 31

Hoofdstuk 8a. Voorkoming van dubbele belasting; eenzijdige regeling

Artikel 31a

Hoofdstuk 9. Vrijstellingen

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 32b

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk 10. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 43a

Artikel 43b

Hoofdstuk 10a. Geen geheimhoudingsplicht

Artikel 43c

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 43d

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Bijlagen [Vervallen per 01-01-2001]