Home

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Geldig vanaf 27 januari 2024
Geldig vanaf 27 januari 2024

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 27-01-2024]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

Artikel 1

Hoofdstuk 1a. Voorwaarden algemeen nut beogende instellingen, sociaal belang behartigende instellingen en steunstichtingen SBBI

Artikel 1a

Artikel 1b

Artikel 1c

Artikel 1d

Artikel 1e

Artikel 1f

Hoofdstuk 2. Verzoek om uitnodiging tot het doen van aangifte

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk 3. Uitnodiging tot het doen van aangifte

Artikel 4a

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 18a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk 4. Het doen van aangifte en melding

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 21c

Artikel 22

Hoofdstuk 5. Voorlopige aanslag

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24a [Vervallen per 01-11-2015]

Hoofdstuk 6. Tijdvak

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk 6a. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 29a [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 7. Uitstel van betaling

Artikel 30

Hoofdstuk 7a. Basisregistratie inkomen

Artikel 30a

Artikel 30b

Hoofdstuk 8. Heffingsrente

Artikel 31

Artikel 31bis

Hoofdstuk 8a. Voorkoming van dubbele belasting; eenzijdige regeling

Artikel 31a

Hoofdstuk 9. Vrijstellingen

Artikel 31b

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 32b

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 42b

Artikel 42c

Artikel 42d

Artikel 42e

Artikel 42f

Artikel 42g

Artikel 42h

Artikel 42i

Artikel 42j

Artikel 42k

Artikel 42l

Artikel 42m

Artikel 42n

Artikel 42o

Artikel 42p

Artikel 42q

Hoofdstuk 10. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 43a

Artikel 43b [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk 10a. Geen geheimhoudingsplicht

Artikel 43c

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 43d

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Bijlage Behorende bij artikel 42g, eerste lid , van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994