Home

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 6 september 1994, nr. WV94/365, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 4, 22, tweede lid, 30, derde lid, 50, tweede lid, 71, tweede lid, 72, eerste lid, 73 en 74, eerste lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en artikel 37 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

De Raad van State gehoord (advies van 21 november 1994, nr. W06.94.0556);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 20 maart 1995, nr. WV95/164, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994;

  2. belasting: motorrijtuigenbelasting;

  3. technisch hulpmiddel: een technisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 77a, eerste lid, van de wet;

  4. kentekengegevens: de gegevens, bedoeld in artikel 77a, tweede lid, van de wet;

  5. technisch systeem: een technisch systeem als bedoeld in artikel 77a, derde lid, van de wet.

Hoofdstuk II. Belastbaar feit en definities

Artikel 3

Artikel 4

HOOFDSTUK IIA. SCHORSING

Artikel 4a [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk III. Tarief

Artikel 5

Artikel 5aa

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-10-2008]

Hoofdstuk IIIA. Bedrijfsvoertuigenpark

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk IV. Vrijstellingen

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11 [Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 17

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 19

Artikel 20 [Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26a

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk IVA. Controle

Artikel 29a

Artikel 29b

Artikel 29c

Artikel 29d

Artikel 29e

Artikel 29f

Artikel 29g

Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel 32

Artikel 33

Bijlage [Vervallen per 01-01-2011]