Home

Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering

Geldig vanaf 1 januari 2014
Geldig vanaf 1 januari 2014

Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2014]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 5, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 en 32 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

Voor zoveel nodig in overeenstemming of na overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

Artikel 1a

De inhoudingsplichtige rekent tot het loon voor de door hem betaalde aanvullingen op uitkeringen ingevolge de Ziektewet het gezamenlijke bedrag van de uitkeringen en de aanvullingen.

Hoofdstuk II. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1b [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk III. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 11a [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 11b [Vervallen per 01-01-2003]

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 11c [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 11d [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12a [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12aa [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12bb [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12cc [Vervallen per 01-01-2011]

Hoofdstuk IVA. [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 12b [Vervallen per 31-01-2004]

Hoofdstuk V. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 12c [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 14a [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 14b [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk VA. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 14c [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk VI. Afdrachtvermindering zeevaart

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 16

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 21

Hoofdstuk VII. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 22a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk VIIA. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 25a [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26

Artikel 26a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 26b [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 27