Ga verder naar content

Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering

Geldig van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013
Geldig van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013

Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012 tot 01-01-2013]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 5, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 en 32 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

Voor zoveel nodig in overeenstemming of na overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

2.

Deze regeling verstaat onder:

  1. de wet: de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

  2. het UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  3. detachering: terbeschikkingstelling van een werknemer door de inhoudingsplichtige met wie een arbeidsovereenkomst bestaat, ten behoeve van een derde;

  4. werkloze: degene die op het tijdstip voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking als werkloos werkzoekende staat ingeschreven bij de Centrale organisatie werk en inkomen.

Artikel 1a

De inhoudingsplichtige rekent tot het loon voor de door hem betaalde aanvullingen op uitkeringen ingevolge de Ziektewet het gezamenlijke bedrag van de uitkeringen en de aanvullingen.

Hoofdstuk II. Vermindering af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Artikel 1b [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk III. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 11a [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 11b [Vervallen per 01-01-2003]

Hoofdstuk IV. Afdrachtvermindering onderwijs

Artikel 11c

Artikel 11d

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 12aa

Artikel 12bb

Artikel 12cc [Vervallen per 01-01-2011]

Hoofdstuk IVA. [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 12b [Vervallen per 31-01-2004]

Hoofdstuk V. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 12c [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 14a [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 14b [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk VA. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 14c [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk VI. Afdrachtvermindering zeevaart

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 16

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 21

Hoofdstuk VII. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 22a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk VIIA. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 25a [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26

Artikel 26a

Artikel 26b

Artikel 27