Home

Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout)

Geldig vanaf 1 augustus 1996
Geldig vanaf 1 augustus 1996

Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-1996]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de functie van verkeersschout op te heffen, en dat het daartoe nodig is de Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten te wijzigen en regels van overgangsrecht tot stand te brengen voor degenen die thans nog als verkeersschout functioneren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII