Home

Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997

Geldig vanaf 18 januari 2014
Geldig vanaf 18 januari 2014

Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-01-2014]

Aanhef

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A.G.M. van de Vondervoort, en de Staatssecretaris van Financiën;

Besluiten:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

1.

Van de volgende gemeentelijke belastingen wordt in de artikelen 2 tot en met 5 vrijstelling verleend:

  1. de onroerende-zaakbelasting ter zake van het gebruik van onroerende zaken;

  2. de onroerende-zaakbelasting ter zake van het genot van onroerende zaken krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;

  3. de belasting ter zake van het gebruik van woon- en bedrijfsruimten, bedoeld in artikel 221, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet;

  4. de belasting ter zake van het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van woon- en bedrijfsruimten, bedoeld in artikel 221, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

  5. de forensenbelasting;

  6. de hondenbelasting;

  7. de reclamebelasting;

  8. de precariobelasting.

2.

Een vrijstelling van een belasting, genoemd in het eerste lid, wordt uitsluitend verleend voor zover een zaak, bedoeld in artikel 220a of artikel 221 van de Gemeentewet, niet ter beschikking is gesteld of in gebruik is gegeven aan een derde die zelf niet is vrijgesteld.

Hoofdstuk II. Diplomatieke en consulaire vrijstellingen gemeentelijke belastingen

Artikel 2

Artikel 3

Hoofdstuk III. Bijzondere internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8