Home

Toepassing van artikel 14, lid 2, letter b, onderdeel i, van Verordening (EEG), nr. 1408/71, invulling begrip ‘werkzaamheden van ondergeschikte aard’

Vervallen per 12 juli 2007
Vervallen per 12 juli 2007

Toepassing van artikel 14, lid 2, letter b, onderdeel i, van Verordening (EEG), nr. 1408/71, invulling begrip ‘werkzaamheden van ondergeschikte aard’

Besluit IFZ2000/1192M

Opvolgende besluiten
CPP2007/584M
Versies van huidig besluit
Deze regeling is vervallen. Bekijk voorgaande geldige versies in het overzicht hierboven.