Home

Wet ondernemerspakket 2001

Geldig van 31 oktober 2001 tot 1 januari 2003
Geldig van 31 oktober 2001 tot 1 januari 2003

Wet ondernemerspakket 2001

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-10-2001 tot 01-01-2003]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een pakket fiscale maatregelen wordt ingevoerd voor de dynamisering van het ondernemerschap in brede zin en terugdringing onwenselijk gebruik;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XIVa

Artikel XIVb

Artikel XIVc

Artikel XIVd

Artikel XIVe

Artikel XV

Artikel XVI