Home

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2029
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2029

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2029]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 3.31, 3.34, 3.36, 3.38 en 3.52 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 3.31, 3.34, 3.36, 3.38 en 3.52 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

2.

Deze regeling verstaat onder wet: Wet inkomstenbelasting 2001.

Hoofdstuk 2. Milieu-bedrijfsmiddelen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk 4. Andere aangewezen bedrijfsmiddelen

Paragraaf 1. Investeringen door startende ondernemers

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Paragraaf 2. Zeeschepen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Paragraaf 3. Investeringen in het belang van de bevordering van de economische ontwikkeling

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Paragraaf 4. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2003]

Paragraaf 5. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2003]

Paragraaf 6. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2003]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 25

Artikel 26