Home

Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op richtlijn nr. 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999, betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182), en op de artikelen 8.5, eerste lid, 8.15, eerste lid, 8.44, eerste lid, 8.45, eerste lid, 8.49, vijfde lid, 21.2, tweede lid, en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Hoofdstuk I. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2024]

Deze tekst is vervallen

Artikel 1a [Vervallen per 01-01-2024]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk II. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk III. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 5. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 6. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 7. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk IV. De nazorgfase

Artikel 31

Artikel 32

Hoofdstuk V. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk VI. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk VII. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2024]