Home

Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen

Geldig vanaf 5 maart 2004
Geldig vanaf 5 maart 2004

Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-03-2004]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 13 februari 2004, nr. 04M463207;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De zorg voor de Wet op de kansspelen en voor de op deze wet gebaseerde regelgeving gaat, voor zover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Economische Zaken, over naar Onze Minister van Justitie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Economische Zaken en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 februari 2004

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de vierde maart 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner