Home

APA’s; ATR’s; Financiële dienstverleningsactiviteiten; (Tussen)houdsters; APBI, organisatie- en competentieregeling

Geldig van 11 augustus 2004 tot 13 juni 2014
Geldig van 11 augustus 2004 tot 13 juni 2014

APA’s; ATR’s; Financiële dienstverleningsactiviteiten; (Tussen)houdsters; APBI, organisatie- en competentieregeling

Besluit DGB2004/1338M

Opvolgende besluiten
DGB2014/296M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 11-08-2004 tot 13-06-2014]
[Regeling ingetrokken per 13-06-2014]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 30 maart 2001, RTB2001/1195M. In dit besluit wordt het voorgaande besluit geactualiseerd. Geregeld worden de organisatorische aspecten van advance pricing agreements (APA’s), advance tax rulings (ATR’s), dienstverleningslichamen, (tussen)houdsters en lichamen die zich bezig houden met financierings/licentieactiviteiten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de (organisatorische) plaats van het Aanspreekpunt voor potentiële buitenlandse investeerders (APBI). De behandeling van APA-/ATR-verzoeken en verzoeken aan het APBI is geconcentreerd bij de Belastingdienst/Rijnmond).

1. Inleiding

De oude rulingpraktijk is omgevormd tot een APA-/ATR-praktijk. De omvorming heeft, zoals vermeld in mijn besluit van 21 december 2000, RTB2000/3227M, per 1 april 2001 plaatsgevonden. In de besluiten van 11 augustus 2004, nr. IFZ2004/124M en 11 augustus 2004, nr. IFZ2004/125M wordt de procedure beschreven die moet worden gevolgd bij het aanvragen en afgeven van respectievelijk een APA en een ATR. In het besluit van 11 augustus 2004, nr. IFZ 2004/126M wordt nader ingegaan op de behandeling van dienstverleningslichamen.

In dit besluit worden de organisatie en de competentie geregeld van de behandeling van APA’s, ATR’s, dienstverleningslichamen, (tussen)houdsters en lichamen die zich bezig houden met financierings/licentieactiviteiten. Daarnaast wordt tevens aandacht besteed aan de (organisatorische) plaats van het APBI.

2. Begripsbepaling

3. Procedure voor behandeling en competentie APA's, ATR's, dienstverleningslichamen en (tussen)houdsters

3.1. Procedure voor de behandeling APA-/ATR-verzoeken

3.2. Competentie Belastingdienst/Rijnmond

4. Het aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders (APBI)

5. Publicatie afspraken van het APBI

6. Overige organisatorische aspecten van APA-/ATR- en APBI-verzoeken

6.1. Eenheid van beleid en uitvoering, afstemming

6.2. Afwikkeling APA-/ATR-verzoeken

7. Inwerkingtreding

8. Vervallen besluit

9. Overgangsregeling voor rulingverzoeken