Home

Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Geldig van 1 februari 2006 tot 4 januari 2008
Geldig van 1 februari 2006 tot 4 januari 2008

Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Besluit CPP2006/195M

Opvolgende besluiten
CPP2007/2793M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-11-2007 tot 04-01-2008]
[Regeling ingetrokken per 04-01-2008]

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In dit besluit zijn de vragen en antwoorden op het terrein van de fiscale partnerregeling en heffingskortingen uit een aantal besluiten samengevoegd. Dit besluit vervangt daardoor de volgende besluiten:

Tevens zijn nog enkele vragen en antwoorden opgenomen uit de verzamelbesluiten van 13 februari 2001, nr. CPP2000/3210M en 30 november 2001, nr. CPP2001/3035M. Deze besluiten worden in een later stadium ingetrokken.

In dit besluit zijn de vragen en antwoorden op het terrein van de fiscale partnerregeling en heffingskortingen uit een aantal besluiten samengevoegd. Dit besluit vervangt daardoor de volgende besluiten:

Tevens zijn nog enkele vragen en antwoorden opgenomen uit de verzamelbesluiten van 13 februari 2001, nr. CPP2000/3210M en 30 november 2001, nr. CPP2001/3035M. Deze besluiten worden in een later stadium ingetrokken.

1. Inleiding

Bij de belastingherziening 2001 is een nieuwe fiscale partnerregeling ingevoerd en zijn tevens de heffingskortingen geïntroduceerd. Over deze regelingen zijn de afgelopen jaren verschillende vragen en antwoorden in besluiten opgenomen. Bij deze gelegenheid worden die vragen en antwoorden samengevoegd, opdat er een beter inzicht bestaat in het geldende beleid.

Een aantal vragen en antwoorden was opgenomen in de verzamelbesluiten van 25 augustus 2000, nr. CPP2000/1313M, van 13 februari 2001, nr. CPP2000/3210M en van 30 november 2001, nr. CPP2001/3035M. Een beperkt aantal van die vragen/antwoorden is hierna geactualiseerd opgenomen. Een aantal andere vragen/antwoorden heeft belang verloren omdat bepaalde goedkeuringen/regelingen inmiddels in regelgeving zijn verwerkt. Tevens is een aantal resterende vragen en antwoorden niet opnieuw opgenomen omdat het geen beleidsstandpunt bevat maar meer een voorlichtend karakter heeft. Dergelijke vragen en antwoorden zijn of worden zonodig opgenomen in voorlichtingsmateriaal.

In dit besluit zijn ook nog enkele goedkeuringen uit eerdere besluiten overgenomen.

2. Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling

2.1. Referentieperiodes; wijze van berekenen

Vraag

Antwoord

2.2. Keuze voor partnerschap in jaar van huwelijk

Vraag

Antwoord

2.3. Partnerregeling; minderjarige moeder en partnerschap

Vraag

Antwoord

Goedkeuring

2.4. Partnerregeling; vereiste inschrijving op woonadres niet mogelijk

Vraag

Antwoord

Goedkeuring

2.5. Partnerregeling; gewezen partner in de zin van de Wet IB 2001

Vraag

Antwoord

Voorbeeld 1
Voorbeeld 2

2.6. Partnerregeling ongehuwd samenlevenden; herzien gemaakte keuze

Vraag

Antwoord

2.7. Partnerregeling ongehuwd samenlevenden; alsnog maken keuze

Vraag

Antwoord

2.8. Keuze voljaarpartnerschap; herziening keuze door beide partners?

Vraag

Antwoord

2.9. Keuze voljaarpartnerschap; keuze na indienen aangifte?

Vraag

Antwoord

2.10. Toerekening partners; twee partners in een kalenderjaar

Vraag

Antwoord

2.11. Toerekening partners; berekening rendementsgrondslag bij overlijden een van de partners in een kalenderjaar

Vraag

Antwoord

2.12. Toerekening partners; persoonsgebonden aftrek

Vraag

Antwoord

2.13. Toerekening partners; terugkomen op een bij aangifte gemaakte verdeling na onherroepelijk vaststaan aanslag

Vraag

Antwoord

2.14. Toerekening partners in emigratie- of immigratiejaar

Vraag

Antwoord

Goedkeuring

2.15. Toerekening partners; verrekening dividendbelasting

Vraag

Antwoord

Goedkeuring

2.16. Toerekening partners; verrekening buitenlandse (bron)belasting

Vraag

Antwoord

3. Vragen en antwoorden over heffingskortingen

3.1. Heffingskortingen voor kinderen; vereiste inschrijving op woonadres niet mogelijk

Vraag

Antwoord

Goedkeuring

3.2. Kinderkorting; geboorte kind in kalenderjaar

Vraag

Antwoord

3.3. Kinderkorting; deeljaarpartnerschap langer dan zes maanden en inkomenseis

Vraag

Antwoord

3.4. Kinderkorting; deeljaarpartnerschap korter dan zes maanden en inkomenseis

Vraag

Antwoord

3.5. Kinderkorting; overlijden partner en inkomenseis

Vraag

Antwoord

3.6. Kinderkorting bij ongehuwd samenlevenden die niet kiezen voor partnerschap

Vraag

Antwoord

3.7. Kinderkorting; partner en kind wonen in Marokko

Vraag

Antwoord

3.8. Recht op heffingskortingen; asielzoekers

Vraag

Antwoord

3.9. Berekening verhoging maximum heffingskorting in jaar van echtscheiding

Vraag

Antwoord

3.10. Heffingskorting; verrekening heffingskorting inkomstenbelasting met premie volksverzekeringen

Vraag

Antwoord

Goedkeuring

4. Inwerkingtreding en intrekking besluiten