Home

Algemene wet inzake rijksbelastingen/Invorderingswet, beperking administratieve lasten voor curatoren, aangifteplicht Vpb

Vervallen per 25 december 2013
Vervallen per 25 december 2013

Algemene wet inzake rijksbelastingen/Invorderingswet, beperking administratieve lasten voor curatoren, aangifteplicht Vpb

Besluit CPP2006/2883M

Opvolgende besluiten
BLKB2013/995M
Versies van huidig besluit
Deze regeling is vervallen. Bekijk voorgaande geldige versies in het overzicht hierboven.