Home

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Reikwijdte en definitie

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3. Toerekening afgezonderd particulier vermogen

Hoofdstuk II. Vrijstellingen

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6. Schenking voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep

Hoofdstuk III. Bedrijfsopvolging

Artikel 7. Hetgeen tot een objectieve onderneming wordt gerekend

Artikel 8. In het kader van een bedrijfsoverdracht uitgegeven preferente aandelen

Artikel 9. Bezitsperiode voor het overlijden, onderscheidenlijk voor de schenking

Artikel 10. Voortzettingsperiode

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

Artikel 11. Uitbreiding aangifteplicht

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13. Intrekking Uitvoeringsregeling Successiewet 1956

Artikel 14. Inwerkingtreding

Artikel 15. Citeertitel