Ga verder naar content

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Geldig van 1 januari 2012 tot 23 juni 2012
Geldig van 1 januari 2012 tot 23 juni 2012

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012 tot 23-06-2012]

Aanhef

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Reikwijdte en definitie

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3. Toerekening afgezonderd particulier vermogen

Hoofdstuk II. Vrijstellingen

Artikel 4. Aangewezen mogendheid

Artikel 5. Schenking ter zake van een eigen woning

Artikel 6. Schenking voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep

Hoofdstuk III. Bedrijfsopvolging

Artikel 7. Hetgeen tot een objectieve onderneming wordt gerekend

Artikel 8. In het kader van een bedrijfsoverdracht uitgegeven preferente aandelen

Artikel 9. Bezitsperiode voor het overlijden, onderscheidenlijk voor de schenking

Artikel 10. Voortzettingsperiode

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

Artikel 11. Uitbreiding aangifteplicht

Artikel 12. Opgave verzekeraar en uitvoerder derdebeding

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13. Intrekking Uitvoeringsregeling Successiewet 1956

Artikel 14. Inwerkingtreding

Artikel 15. Citeertitel