Home

Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; uitleg begrip werkgever in belastingverdragen

Geldig van 21 januari 2010 tot 1 januari 2024
Geldig van 21 januari 2010 tot 1 januari 2024

Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; uitleg begrip werkgever in belastingverdragen

Besluit DGB2010/267M

Voorafgaande besluiten
IFZ2004/113M
Opvolgende besluiten
2023-24021
Versies van huidig besluit

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit is beleid geformuleerd over de fiscale gevolgen die zijn verbonden aan tijdelijke grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers. Het besluit van 10 maart 2004, nr. IFZ2004/113M, komt hiermee te vervallen.

1. Inleiding

Op 1 december 2006 heeft de Hoge Raad in zes arresten1 beslist hoe het begrip werkgever in het dienstbetrekkingartikel van de Nederlandse belastingverdragen moet worden uitgelegd bij grensoverschrijdende uitzending van werknemers in concernverband. Hieronder worden achtereenvolgens behandeld het kader waarbinnen deze arresten moeten worden toegepast, het tot dusverre geldende beleid en de gevolgen van de arresten met ingang van 1 december 2006. Vervolgens wordt met dit besluit voorzien in een bewijsregeling voor bepaalde werknemers die binnen concernverhouding niet langer dan 60 dagen in Nederland werkzaam zijn. Daarbij wordt ook ingegaan op inhoudingsplicht voor de loonbelasting. Ik merk op dat dit besluit alleen van belang is voor de belastingheffing en alleen ziet op verdragssituaties.

2. Verdragskader

3. Nederlands beleid vóór de arresten van 1 december 2006

4. Arresten van 1 december 2006

5. Gevolgen van de arresten van 1 december 2006

Voorbeeld 1

Uitwerking

Voorbeeld 2

Uitwerking

Voorbeeld 3

Uitwerking

Voorbeeld 4

Uitwerking

6. Detachering binnen concernverband; bewijslast

7. Inhoudingsplichtige bij internationale uitleen binnen concern

8. Ingetrokken en vervallen regelingen

9. Inwerkingtreding